Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for innvandrarar

Kommunen skal gi deg tilbod om opplæring i norsk og samfunnskunnskap dersom du er utlending mellom 18 og 67 år og har opphaldsløyve som gir grunnlag for permanent opphald. 

Lover og reglar

Lover

Forskrifter

Forskrift om integrering

Kontakt Ålesund vaksenopplæring

Ålesund vaksenopplæring tilbyr opplæring i norsk og samfunnskunnskap for innvandrarar, grunnskoleopplæring for vaksne, spesialundervisning for vaksne og logopedi for vaksne og born. Ta kontakt med skolen eller avdelingar her.