Prosjekt - barnehage og skole

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) har gitt støtte til at Ålesund vaksenopplæring skal prøve ut ulike metodar med fleirspråkleg støtte i grunnleggande matematikkopplæring.

For å gi vaksne innvandrarar betre utbytte av norskopplæringa, sette Ålesund vaksenopplæring i gang eit prosjekt, som no blir pilotert vidare av forskarar ved OsloMet.

Dette er eit samarbeidsprosjekt i ungdomsskolen som handlar om førebygging av inaktivitet og helseplager. Det er fysioterapeutar som står i spissen for prosjektet.

Livet&Sånn er eit samarbeidsprosjekt som skal utvikle og innføre førebyggande tiltak i barnehage og skole som skal styrke barn og unge si psykiske helse.

Til toppen