Generelle fakturaspørsmål

Her er nokre svar på generelle spørsmål rundt faktura for kommunale gebyr. 

Kort fortalt:

  • Faktura for kommunale avgifter og eigedomsskatt i 2024 blir fordelt på fire terminar. Du får rekningar forfall 20. april, 20. juni., 20. september og 20. november i 2023. Alle rekningane som skal betalast gjeld vatn og avløp, feiing og renovasjon og slam og eigedomsskatt. 
  • Eigedomsskatt blir i 2024 på 2,0 promille i heile Ålesund kommune.
  • Fortsatt fem næringskategoriar for vatn og avløp. Eigedommar blir plassert i kategoriar basert på målt forbruk i fjor eller stipulert forbruk i år. Dette gjeld nærings- og kombinasjonseigedom (bedrifter, landbruk mv.), samt sprinklaranlegg. 
  • Sjå prisar på alle kommunale tenester. 

Vatn og avløp

Renovasjon

Feiing og tilsyn

Eigedomsskatt

Generelle fakturaspørsmål

Kontaktinformasjon

Vatn og avløp

For meir informasjon, sjå eigen informasjon om vatn og avløp. Spørsmål rundt vatn og avløp: vatnavlop@alesund.kommune.no

Renovasjon

For meir informasjon, sjå eigen informasjon om renovasjon. Spørsmål rundt renovasjon og slam: post@arim.no

Feiing og tilsyn

Ålesund kommune har ein feie- og tilsynsavtale med Ålesund brannvesen KF (ÅBV). Det er feiarar frå Ålesund brannvesen som står for feiing og tilsyn med eldstadar i Ålesund kommune.

For meir informasjon, sjå eigen informasjon om feiing og tilsyn.​​​​​​ Spørsmål for feiing: brannvesenet@alesund.kommune.no 

Eigedomsskatt

For meir informasjon, sjå eigen informasjon om eigedomsskatt. Spørsmål rundt eigedomsskatt: eiendomsskatt@alesund.kommune.no

Generelle fakturaspørsmål

Fekk du ikkje svar på det du lurte på?

Innbyggartorga kan alltids hjelpe deg lurer du på noko meir om dei kommunale avgiftene. Ta kontakt med innbyggartorga.