Korona

Viktige endringar i koronatenestene

  • Den generelle oppmodinga om å testa seg for korona ved nyoppståtte luftvegssymptom gjeld ikkje lenger. Råda er no å halda seg heime når ein føler seg sjuk, uavhengig av årsak.
  • Hurtigtestar vil framleis vere tilgjengelege som før, fram til september. 
  • Det er framleis mogleg å få koronavaksinen. No kan personar over 80 år kan få ein 4. dose. 
Til toppen