Korona

Viktige endringar i koronatenestene

  • Den generelle oppmodinga om å testa seg for korona ved nye luftvegssymptom gjeld ikkje lenger. Råda er no å halda seg heime når ein føler seg sjuk, uavhengig av årsak.
  • Positiv hurtigtest skal ikkje registrerast lenger. 
  • Hurtigtestar er framleis tilgjengeleg, fram til september. 
Til toppen