Testing for koronavirus

Testing for koronavirus

Ålesund kommune tilbyr testing til alle med symptom på koronavirus (covid-19). Dette skjer ved teststasjonen på Åse, som held til i Åsesvingen 16. Du må bestille time på førehand - ikkje møt opp utan timeavtale.

Covid-19 har ofte følgjande symptom: feber, hoste, tungpusta, tap av smaks- eller luktesans, sår hals, eller sjukdomskjensle. Sjukdommen kan hos eit mindretal også gi andre symptom som kvalme/oppkast, magesmerter, utslett og mentale forandringar som forvirring og svimmelheit.

Barn under 10 år med berre lette symptom på luftvegsinfeksjon kan sjå an symptoma heime eit par dagar før testing. Barn med rennande nase som einaste symptom, som elles er i god allmenntilstand utan andre teikn på nyleg luftvegsinfeksjon, treng ikkje å haldast heime eller testast.

Hald deg heime og unngå kontakt med andre medan du ventar på koronatest, til du får negativt prøvesvar finst og til du har blitt symptomfri. Sjå kva skal du gjere viss du mistenker at du er smitta

Treng du å bli testa?

Alle som mistenker at dei kan vere smitta av koronaviruset (covid-19) kan be om å bli testa. Sjå testkriteria til Folkehelseinstituttet (FHI). Sjekk først om du treng test på koronasjekk.no

Testen er gratis. 

Bestill time for testing

Du må bestille time til testing på førehand. Det kan du gjere på ein av desse måtane: digitalt eller på telefon.

Oppsett for testing kan variere, er det stor pågang kan timen din bli på kveldstid eller på laurdagar.

Bestill time for testing digitalt

 Bestill koronatest .

Du må logge inn med BankID/MinID for å bestille time digitalt. På nettsida skal du klikke deg vidare på eit av desse punkta: 

 • Er ikkje innbyggar i kommunen
 • Ønsker test grunna jobb
 • Innbyggar med mogleg smitta nærkontakt
 • Innbyggar med symptom, eller har vore på reise og ynsker sjekk
 • Innbyggar med behov for transport

Bestill time for testing over telefon

Ring testtelefon 70 16 40 60Linja er open måndag til fredag mellom kl. 08.00 og kl.15.00.

 • Vi minner om at ein ikkje skal ringe legevakta for generelle spørsmål om korona eller bestilling av koronatesting. 
 • Det kan vere stor pågang på testtelefonen måndag og tysdag etter det har vore helg. Kommuneoverlegen oppmodar derfor til at dei som har vanskar med å kome gjennom på telefon må vente til litt ut på føremiddagen før dei ringer igjen.

Hugs å ha klart personnummer og telefonnummer før du tar kontakt. Skal du bestille for nokon andre må du ha klart deira personnummer og bestille i deira namn.

  Kor skjer testinga?

  Testinga skjer ved teststasjonen på Åse. Stasjonen ligg på framsida av Åse helsehus (tidlegare Ålesund lokalmedisinske senter) i Åsesvingen 16.

  Her finn du teststasjonen:

  Klikk for stort bileteOversiktbilde over Åse. 

  På testdagen

  1. Du må bestille time. Ikkje møt opp ved teststasjonen på Åse utan avtale. 
  2. Møt presist, prøv å overhalde tidspunktet du har fått. Dette er for å unngå kø i samband med testinga. 
  3. Still deg i kø. Vi ønskjer at du kjem i bil, dette for å hindre smitte. Har du ikkje tilgang på bil kan du gå eller sykle. Still deg i kø i lag med bilane. 
  4. Testen er klar før du møter opp til testen.
  5. Hugs å ha klart personnummer og telefonnummer. 
  6. Koronatesten er ein DNA-test frå hals og nase.
  7. Testen blir sendt til laboratoriet i Molde.

  Etter testing

  1. Dersom du kjem frå utlandet, vil ikkje negativ test føre til at innreisekarantene på 10 dagar vert oppheva.
  2. Hald deg i karantene til du får prøvesvara dine. Det vil bety at du ikkje kan reise på jobb, skule, barnehage, butikk og offentleg transport. Anbefalinga er å vere i heim og i eigen hage. 
  3. Karantene gjeld ikkje andre i husstanden som er symptomfrie. Kontakt arbeidsgivaren din for retningslinjer for arbeidsplassen din.
  4. Nærkontakt med menneske som har stadfesta koronavirus eller sannsynleg korona, medfører karantene for vedkomande.

  Slik får du prøvesvara dine

  No får du prøvesvar på din covid-19 test her på helsenorge.no så snart testprøva er analysert og svart på. Prøvesvar frå alle laboratorium i Noreg vil vere tilgjengeleg. Du må ha BankID for å logga på og finne prøvesvara dine. Utanlandske borgarar kan bruke D-nummer og Buy-pass.

  Du får telefon frå lege viss testen er positiv. Du må ikkje ringe og etterlyse prøvesvara før dag tre. 

  Varsling på SMS eller e-post

  No kan du få eit varsel til din mobiltelefon eller e-post når prøvesvaret er klart. For å få telefon- eller e-postvarsel, må du ha ein brukarkonto på helsenorge.no.

  Over fire million innbyggarar har allereie ein brukarkonto der. Dersom du er usikker på om du har ein brukerkonto, kan du gå til helsenorge.no og velge logg inn. Personar som ikkje tidligare har brukt Helsenorge, vil få spørsmål om dei ønsker å samtykke til bruk. 

  Meir om varsling på telefon og e-post

  Du kan bestemme om du vil ha varsel på SMS, e-post eller begge delar. Dette gjer du ved å endre dine innstillingar på helsenorge.no/kontaktinformasjon

  Dersom du utviklar andre akutte symptom som du elles ville søkt lege for, er det viktig at du kontaktar helsetenesta. Mistanke om koronavirus (covid-19) må ikkje hindre deg i å få nødvendig helsehjelp. Ring fastlegekontoret på dagtid, 116 117 eventuelt 113 på kveld, natt og helg.

  Avstand, karantene og isolering

  Her finn du informasjon om oppfølging av nærkontaktar, kven som bør i karantene eller isolering, og korleis dette skal gjennomførast. (FHI)

  Til toppen