Innsyn er oppe igjen

Postlister, møteplan og Innsyn er nå tilgjengeleg igjen. Dei tekniske feila er retta. 

Testing for koronavirus

Testing for koronavirus

Ålesund kommune tilbyr testing for personer med symptom på koronavirus (covid-19) ved teststasjonen på Åse. Stasjonen ligg på framsiden av Åse helsehus (tidlegare Ålesund lokalmedisinske senter) i Åsesvingen 16. Du må ringe for å avtale time før du møter opp. Du skal IKKJE møte opp på Ålesund sjukehus eller på Ålesund legevakt. 

 • Telefonnummeret er 70 16 40 60. Linja er open måndag til fredag mellom kl. 08.00 og kl.15.00.

Kven kan testes?

Kommunen følgjer Folkehelseinstituttets kriterium for kven som skal testast for koronavirus. Vi testar alle personar med symptom på covid-19. Covid-19 har ofte følgjande symptom: feber, hoste, tungpustethet, tap av smaks- eller luktesans, sår hals, eller sjukdomskjensle.

Sjukdommen kan hos eit mindretal også gi andre symptom som kvalme/oppkast, magesmerter, utslett og mentale forandringar som forvirring og svimmelheit.

Barn under 10 år med berre lette symptom på luftvegsinfeksjon kan sjå an symptoma heime eit par dagar før testing. Barn med rennande nase som einaste symptom, som elles er i god allmenntilstand utan andre teikn på nyoppstått luftvegsinfeksjon, treng ikkje å haldast heime eller testast.

Alle som blir testa bør halda seg heime til negativt prøvesvar finst OG dei har vorte symptomfrie.

Les meir om testkriterium for koronavirus på fhi.no

Slik bestiller du time

Har du symptom på korona, ring kommunen sin testtelefon 70 16 40 60 mellom klokka 08.00 og 15.00 måndag til fredag for å avtale testing.  Vi minnar om at ein ikkje skal ringe legevakta for generelle spørsmål om korona eller bestilling av koronatesting. 

Oppsett for testing kan variere, er det stor pågang kan timen din bli på kveldstid eller på laurdagar. Hugs å bestille koronatesting måndag til fredag mellom klokka 08.00 til 15.00.

Det kan vere stor pågang på testtelefonen måndag og tysdag etter det har vore helg. Kommuneoverlegen oppmodar derfor til at dei som har vanskar med å kome gjennom på telefon må vente til litt ut på føremiddagen før dei ringer igjen.

Slik testar vi deg for korona

 1. Det er viktig at du bestiller time før du møter opp til testing ved teststasjonen på Åse. 
 2. Hugs å ha klart personnummer og telefonnummer før du tar kontakt.  
 3. Klokkeslettet du blir beden om å stille deg i kø er ikkje ein timebestilling for når testen din blir gjennomført. Du må vente litt. Vi testar 40 i halvtimen. 
 4. Testen er klar før du møter opp til testen.

På testdagen

Her finn du teststasjonen:

Klikk for stort bilde  

 1. Møt opp til avtalt tidspunkt. 
 2. Still deg i kø. Vi ønskjer at du kjem i bil, dette for å hindre smitte. Har du ikkje tilgang på bil kan du gå eller sykle. Still deg i kø i lag med bilane. 
 3. Hugs å ha klart personnummer og telefonnummer. 
 4. Koronatesten er ein DNA-test frå hals og nase.

Etter testing

 1. Dersom du kjem frå utlandet vil ikkje negativ test gjer at du kan oppheva innreisekarantene på 10 dagar.
 2. Hald deg i karantene til du får prøvesvara dine. Det vil bety at du ikkje kan reise på jobb, skule, barnehage, butikk og offentleg transport. Anbefalinga er å vere i heim og i eigen hage. 
 3. Karantene gjeld ikkje andre i husstanden som er symptomfrie. Kontakt arbeidsgivaren din for retningslinjer for arbeidsplassen din.
 4. Nærkontakt med menneske som har stadfesta koronavirus eller sannsynleg korona, medfører isolasjon for vedkomande og karantene for husstandsmedlemmer.

Slik får du prøvesvara dine

No får du prøvesvar på din covid-19 test her på helsenorge.no så snart testprøven er analysert og svart på. Prøvesvar frå alle laboratorium i Noreg vil vere tilgjengeleg. Du må ha BankID for å logga på og finne prøvesvara dine. 

Du får telefon frå lege viss testen er positiv. Du må ikkje ringe og etterlyse prøvesvara før dag fire. 

Dersom du utviklar andre akutte symptom som du elles ville søkt lege for, er det viktig at du kontaktar helsetenesta. Mistanke om koronavirus (covid-19) må ikkje hindre deg i å få nødvendig helsehjelp. Ring fastlegekontoret på dagtid, 116 117 eventuelt 113 på kveld, natt og helg.

Lurer du på noko når det gjeld korona generelt? 

Til toppen