Koronaviruset

Har du spørsmål om korona? Ring informasjonstelefonen 90 27 15 79 (open måndag til fredag kl. 09.00 - 15.00).  Dette nummeret kan ikkje brukast for bestilling av test eller vaksine. På vår samleside finn du alt om testing, vaksinering og smittetal i kommunen.

Testing for koronavirus

Testing for koronavirus

Alle som mistenker at dei kan vere smitta av Covid-19, kan teste seg med hurtigtest eller bestille test ved teststasjonen til kommunen. Her finn du meir informasjon om kva du bør gjere om du har symptom eller om du er nærkontakt til nokon som er smitta.

Eg har symptom

Covid-19 har ofte følgjande symptom: feber, hoste, tungpusta, tap av smaks- eller luktesans, sår hals, eller sjukdomskjensle. Sjukdommen kan hos eit mindretal også gi andre symptom som kvalme/oppkast, magesmerter, utslett og mentale forandringar som forvirring og svimmelheit.

Dersom du utviklar andre akutte symptom som du elles ville søkt lege for, er det viktig at du kontaktar helsetenesta. Mistanke om koronavirus må ikkje hindre deg i å få nødvendig helsehjelp. Ring fastlegekontoret på dagtid, 116 117 eventuelt 113 på kveld, natt og helg.

Når skal du halde deg heime og bør du ta koronatest?

Slik får du testa deg - PCR eller hurtigtest

Om du har symptom kan du no velje å gjere testinga sjølv med hurtigtest, eller du kan bestille PCR-test ved kommunen sin teststasjon. Her finn du informasjon om dei ulike alternativa for testing.

Eg er nærkontakt

Om du har vore i ein situasjon der du har hatt tett kontakt med ein som viser seg å vere koronasmitta, kan du ha blitt smitta og er nærkontakt. Det finst to ulike grupper nærkontaktar. Finn ut kva for ei du tilhøyrer:

  • Hustandsmedlemmar eller tilsvarande nære: Dette er personar som bur saman med den smitta eller har vore tilsvarande nær, til dømes ein kjærast eller besteven.
  • Annan nærkontakt: Personar som har hatt nær nok kontakt til å bli smitta, men som ikkje tilhøyrer gruppa over.

Sjå flytskjema frå FHI om kva du bør gjere viss du eller din nærkontakt har fått påvist Covid-19?

Slik får du som nærkontakt eller annan nærkontakt testa deg - PCR eller hurtigtest

Meir om avstand, karantene og isolering

Til toppen