Koronaviruset

På vår temaside om koronavirus  finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Information about corona in other languages.

Testing for koronavirus

Testing for koronavirus

Ålesund kommune tilbyr testing av korona via teststasjonen på Åse, ved Ålesund interkommunale legevakt.

Slik går du fram for å bli testa:

 

 • Dersom du ønskjer å bli testa, skal du først ringe fastlegen din. Sjå testkriterie under eller på FHI.no. 
 • Om du ikkje får tak i fastlegen, kan du ringe legevakt på 116 117. 
 • Alle som skal bli testa må avtale oppmøtetid. 
 • All behandling og undersøking kring koronavirus er gratis. Det er definert som allmennfarlig sjukdom og utgifter blir refundert av det offentlege. Dette gjeld òg hos fastlege og på legevakt. 
 • Det er viktig at du ikkje ringer legevakta med generelle spørsmål og rådgiving vedrørande testing, men kun om du meiner at du skal bli testa.

  Desse skal bli testa

  Folkehelseinstituttet tilrår at det utførast test for SARS-CoV2 av av alle personar som lege mistenker har koronavirus. I enkelte situasjonar kan dere vere aktuelt å teste personar utan symptom. Ved manglande kapasitet bør grupper testast i prioritert rekkefølge: 

  1. Pasient med behov for innlegging.
  2. Pasient/bebuar i sjukeheim eller annan helseinstitusjon.
  3. Tilsett i helsetenesta med pasientnært arbeid.
  4. Personar over 65 år, eller vaksen med underliggande sjukdom*.
  5. Personar som er i karantene på grunn av nærkontakt til eit stadfesta tilfelle av koronavirus Covid-19, eller etter reise.
  6. Tilsett, barn eller elev i barnehage, skole eller skolefritidsordning som har opna igjen. 
  7.  Andre med mistenkt koronavirus Covid-19.
  8. Enkelte grupper av asymptomatiske, sjå meir på sidene til FHI. 

  Ålesund kommune har for tiden god kapasitet for testing. 


  Sjå meir om testkriterie på nettsida til Folkehelseinstituttet 

   

  Lurer du på noko? 

  Helsenorge har god informasjon og ein eigen chat om korona.  Vi har óg samla ein del spørsmål og svar på våre temasider for korona.

  Dersom du ikke finn svar på det du lurer på, kan du ringe den nasjonale informasjonstelefonen på 815 55 015. Den har opent kvardager frå kl. 08.00-15.30.
   

  Legevakta er for akutt medisinsk hjelp 

  Legevakta tar i mot førespurnadar frå personar som treng akutt medisinsk hjelp. Generelle spørsmål om koronavirus skal ikkje rettast til legevakta. 

  Til toppen