Koronaviruset

På vår temaside om koronavirus  finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Ålesund kommune tilbyr testing for personer med symptom på koronavirus (covid-19) ved teststasjonen på Åse.  Information about corona in other languages. 

Testing for koronavirus

Testing for koronavirus

Ålesund kommune tilbyr testing for personer med symptom på koronavirus (covid-19) ved teststasjonen på Åse. Stasjonen ligg på sørsida av Ålesund interkommunale legevakt like ved inngangen til Åse helsehus. Du må ringe for å avtale time. 

Testkriterier

Kommunen følgjer Folkehelseinstituttets kriterium for kven som skal testast for koronavirus. Vi testar alle personar med symptom på covid-19. Covid-19 har ofte følgjande symptom: feber, hoste, tungpustethet, tap av smaks- eller luktesans, sår hals, eller sjukdomskjensle.

Sjukdommen kan hos eit mindretal også gi andre symptom som kvalme/oppkast, diare, magesmerter, utslett og mentale forandringar som forvirring og svimmelheit.

Barn under 10 år med berre lette symptom på luftvegsinfeksjon kan sjå an symptoma heime eit par dagar før testing. Barn med rennande nase som einaste symptom, som elles er i god allmenntilstand utan andre teikn på nyoppstått luftvegsinfeksjon, treng ikkje å haldast heime eller testast.

Alle som blir testa bør halda seg heime til negativt prøvesvar finst OG dei har vorte symptomfrie.

Testing av personar utan symptom

I enkelte situasjonar kan testing av personar utan symptom vere aktuelt. Les meir på fhi.no om testing av asymptomatiske personar.

Testing av tilsette med pasientnært arbeid

Ansatte med pasientnært arbeid som i løpet av dei siste ti dagane har vore på reise i utlandet bør testast. Desse avtaler nærare med arbeidsgivar.

Ikkje-medisinske grunnar

I nokre tilfelle krev utanlandske studiestader eller arbeidsgivarar testing. Dette blir ikkje dekt av det offentlege. Ta kontakt med fastlegen din eller bedriftshelsetenesta hos arbeidsgivaren din.

Les meir om testkriterium for koronavirus på fhi.no

Timebestilling for testing

Ring kommunen sin testtelefon 70 16 40 60 mellom kl. 08.00 og 15.00 måndag til fredag for å avtale testing. Helg og heilagdagar er det ikkje testing.

Dersom du utviklar andre akutte symptom som du elles ville søkt lege for, er det viktig at du kontaktar helsetenesta. Mistanke om koronavirus (covid-19) må ikkje hindre deg i å få nødvendig helsehjelp. Ring fastlegekontoret på dagtid, 116 117 eventuelt 113 på kveld, natt og helg.

Prøvesvar får du på helsenorge.no

No får du prøvesvar på din covid-19 test her på helsenorge.no så snart testprøven er analysert og svart på. Prøvesvar frå alle laboratorium i Noreg vil vere tilgjengeleg. 

Generell rådgivning nasjonalt

Generell rådgivning må ein få ved å ringe Folkehelseinstituttet på 815 55 015 , den er open kvardagar frå klokka 08.00 til 15.30. Ålesund sin nye testtelefon er ikkje for generell rådgiving. Helsenorge har god informasjon og ein eigen chat om korona.

Til toppen