Viktig informasjon om korona

Ålesund kommune følger nasjonale råd og reglar. Vi anbefaler samtidig til bruk av munnbind klarer du ikkje halde meteren og maks 10 i eigen heim. Vi har samla alt du treng å vite om koronasituasjonen i kommunen vår. På samlesida finn du oppdaterte smittetal, korleis du bestiller koronatest og påmelding til vaksinering.

Alt om korona | Information about corona in other languages

Testing for koronavirus

Testing for koronavirus

Ålesund kommune tilbyr testing til alle med symptom på koronavirus (covid-19). Dette skjer ved teststasjonen på Åse, som held til i Åsesvingen 16. Du må bestille time på førehand - ikkje møt opp utan timeavtale.

Covid-19 har ofte følgjande symptom: feber, hoste, tungpusta, tap av smaks- eller luktesans, sår hals, eller sjukdomskjensle. Sjukdommen kan hos eit mindretal også gi andre symptom som kvalme/oppkast, magesmerter, utslett og mentale forandringar som forvirring og svimmelheit.

Barn under 10 år med berre lette symptom på luftvegsinfeksjon kan sjå an symptoma heime eit par dagar før testing. Barn med rennande nase som einaste symptom, som elles er i god allmenntilstand utan andre teikn på nyleg luftvegsinfeksjon, treng ikkje å haldast heime eller testast.

Hald deg heime og unngå kontakt med andre medan du ventar på koronatest, til du får negativt prøvesvar finst og til du har blitt symptomfri. Sjå kva skal du gjere viss du mistenker at du er smitta

Treng du å bli testa?

Alle som mistenker at dei kan vere smitta av koronaviruset (covid-19) kan be om å bli testa. Sjå testkriteria til Folkehelseinstituttet (FHI). Sjekk først om du treng test på koronasjekk.no

Bestill time for testing

Du må bestille time til testing på førehand. Det kan du gjere på ein av desse måtane: digitalt eller på telefon.

 • Testen er gratis for personar med symptom, nærkontaktar, og reisande frå utlandet.
 • Har du ikkje tilgang på transport, ring testtelefon 70 16 40 60.
 • Oppsett for testing kan variere, er det stor pågang kan timen din bli på kveldstid eller på laurdagar.
 • Treng du ein hurtigtest, ta kontakt med private aktørar som Medi3, Aleris og Avonova. Her kjem det ein eigenandel.

Bestill time for testing digitalt

 Bestill koronatest .

Du må logge inn med BankID/MinID for å bestille time digitalt. På nettsida skal du klikke deg vidare på eit av desse punkta: 

 • Er ikkje innbyggar i kommunen
 • Ønsker test grunna jobb
 • Innbyggar med mogleg smitta nærkontakt
 • Innbyggar med symptom, eller har vore på reise og ynsker sjekk
 • Innbyggar med behov for transport

Bestill time for testing over telefon

Ring testtelefon 70 16 40 60Linja er open måndag til fredag mellom kl. 08.00 og kl.15.00.

 • Vi minner om at ein ikkje skal ringe legevakta for generelle spørsmål om korona eller bestilling av koronatesting. 
 • Det kan vere stor pågang på testtelefonen måndag og tysdag etter det har vore helg. Kommuneoverlegen oppmodar derfor til at dei som har vanskar med å kome gjennom på telefon må vente til litt ut på føremiddagen før dei ringer igjen.

Hugs å ha klart personnummer og telefonnummer før du tar kontakt. Skal du bestille for nokon andre må du ha klart deira personnummer og bestille i deira namn.

Avbestille eller endre time

Skal du avbestille eller endre testtime, logg inn på helseboka.no med bank-ID eller ring testtelefonen 70 16 40 60.

Kor skjer testinga?

Testinga skjer ved teststasjonen på Åse. Stasjonen ligg på framsida av Åse helsehus (tidlegare Ålesund lokalmedisinske senter) i Åsesvingen 16.

Her finn du teststasjonen:

Klikk for stort bileteOversiktbilde over Åse. 

På testdagen

 1. Du må bestille time. Ikkje møt opp ved teststasjonen på Åse utan avtale. 
 2. Møt presist, prøv å overhalde tidspunktet du har fått. Dette er for å unngå kø i samband med testinga. 
 3. Still deg i kø. Vi ønskjer at du kjem i bil, dette for å hindre smitte. Har du ikkje tilgang på bil kan du gå, sykle eller ringe testtelefonen på 70 16 40 60 på førehand. Still deg i kø i lag med bilane. 
 4. Testen er klar før du møter opp til testen.
 5. Hugs å ha klart personnummer og telefonnummer. 
 6. Koronatesten er ein DNA-test frå hals og nase.
 7. Testen blir sendt til laboratoriet i Molde.

Etter testing og når du venter på prøvesvar

 1. Som hovudregel må du som ventar på prøvesvar halde deg heime til negativt prøvesvar gjeld. Ikkje gå på jobb eller skole. Ikkje ta offentleg transport eller oppsøke offentlege stader. Hald god avstand til andre, også hustandsmedlemmer.
 2. Medan du ventar på prøvesvar, treng ikkje dine næraste å vere i ventekarantene, men dei blir oppfordra til å følge med på eigne symptom. 
 3. Har du testa deg fordi du er i smittekarantene (nærkontakt med bekrefta positiv), skal husstandsmedlemmer i ventekarantene. Dersom du utviklar symptom, skal du i isolasjon fram til du får svar på prøven og då skal husstandsmedlemmer i karantene.
 4. Testar du deg utan at covid-19 sjukdom blir mistenkt (det vil seie at du ikkje har symptom, ikkje har vore nærkontakt, ikkje vore i eit raudt land), treng du ikkje å halde deg heime til prøvesvar gjeld. Dette kan til dømes gjelde dei som får krav om å teste seg før dei får reise inn i andre land eller besøke institusjonar. Denne typen testing blir ikkje dekt av det offentlege.
 5. Testar du deg som følge av innreise, vil du vere i innreisekarantene uavhengig av testsvaret med mindre du er fritatt. Les reglane som gjeld ved innreise til Noreg - regjeringa.no

Slik får du prøvesvara dine

No får du prøvesvar på din covid-19 test her på helsenorge.no så snart testprøva er analysert og svart påDu må ha BankID for å logga på og finne prøvesvara dine. Utanlandske borgarar kan bruke D-nummer og Buy-pass. Har du ikkje innlogging, ring testtelefonen på 70 16 40 60.

Du får telefon frå lege viss testen er positiv. Du må ikkje ringe og etterlyse prøvesvara før dag tre. 

Varsling på SMS eller e-post

No kan du få eit varsel til din mobiltelefon eller e-post når prøvesvaret er klart. For å få telefon- eller e-postvarsel, må du ha ein brukarkonto på helsenorge.no.

Over fire million innbyggarar har allereie ein brukarkonto der. Dersom du er usikker på om du har ein brukerkonto, kan du gå til helsenorge.no og velge logg inn. Personar som ikkje tidligare har brukt Helsenorge, vil få spørsmål om dei ønsker å samtykke til bruk. 

Meir om varsling på telefon og e-post

Du kan bestemme om du vil ha varsel på SMS, e-post eller begge delar. Dette gjer du ved å endre dine innstillingar på helsenorge.no/kontaktinformasjon

Jobbreise eller testing før ferie?

Viss du treng test for jobbreiser, feriar eller liknande er det private aktørar som utfører desse og tilbyr attest på negativt resultat. Merk at du sjølv må dekke kostnaden for testing her:

Dersom du utviklar andre akutte symptom som du elles ville søkt lege for, er det viktig at du kontaktar helsetenesta. Mistanke om koronavirus (covid-19) må ikkje hindre deg i å få nødvendig helsehjelp. Ring fastlegekontoret på dagtid, 116 117 eventuelt 113 på kveld, natt og helg.

Avstand, karantene og isolering

Til toppen