Koronavaksine

Du kan no bestille koronavaksine hos Boots apotek Haram, eller hos nokre legekontor (sjå oversikt under). Fellesvaksineringa på Moa helsehus er i denne omgang avslutta.

Kort fortalt

 • Vi tilbyr desse vaksinene:​​​​ Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 eller ​​​Spikevax BA 4-5.  

 • Personar over 75 år er no anbefalt dose 5. 

  • Vaksinering i sjukeheimane våre. Heimetenestene kan tilby vaksine til dei som ikkje kjem seg til vaksinestasjonane. 

  • Ei ny dose vil vere særleg aktuell for dei som ikkje tidlegare har gjennomgått SARS-CoV-2-infeksjonen og for dei som har ein eller fleire underliggande risikofaktorar.

  • Det bør ha gått meir enn 6 månader sidan førre dose og/eller infeksjon.

  • Vaksineringa bør gjennomførast i løpet av april.

 • Alle personar over 18 år kan få dose 4.  

  • Det skal ha gått 4 månader mellom dose 3 og dose 4. Gjennomgått koronasjukdom vil gi deg godt vern den første tida etter at du har vore sjuk og du kan derfor vente i 3 til 4 månader før du blir vaksinert med ny dose.​​​

Her kan du ta koronavaksine

Bestill vaksinetime ved Boots apotek Haram

I tillegg tilbyr desse legekontora vaksinering av sine pasientar:

 • Sandøy legekontor
 • Haramsøy legekontor
 • Vatne legekontor
 • Skodje legekontor
 • Kremmergaarden legesenter
 • Medi3.

Sjå kontaktinformasjon til legekontora

Barn og unge under 16 år må ha fullmakt frå begge føresette til begge dosene.

Avbestille timen din?

Logg inn på helseboka.app.

Meir informasjon