Koronavaksine

Her finn du informasjon om koronavaksinering

Ålesund kommune kan igjen tilby koronavaksine.

Vaksinasjonsstaden er som tidlegare på Moa helsestasjon, som tilhøyrer Moa helsehus. Du kan no bestille time på følgjande datoar: 

 • Tysdag 27.02.
 • Tysdag 19.03.

 

Tidspunktet er mellom klokka 16.30-19.30, det er og moglegheit for drop-in.

Du kan bestille time i Helseboka eller ringe Innbyggartorget i Ålesund kommune i åpningstida (09.00-14.00) på telefon: 70 16 20 00. 

Book time i Helseboka

Merk at koronavaksinen er gratis.

Er du i målgruppa?

Den nye vaksinen beskyttar mot omicronvarianten og beskyttar godt mot alvorleg forløp av Covid 19.  

 • Bebuarar i omsorgsbustader og sjukeheimar  
 • Alle frå fylte 65 år 
 • Gravide etter 12. svangerskapsveke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annan tilleggsrisiko skal òg få tilbod om influensavaksine  
 • Prematurt fødde barn, særleg barn fødd før veke 32 i svangerskapet, frå 6 månader (kronologisk alder) til 5 år. 
 • Barn og vaksne med: 
  • kronisk lungesjukdom (inkludert astma) 
  • hjarte- og karsjukdom (anna enn velregulert høgt blodtrykk) 
  • diabetes type 1 og 2 
  • leversvikt eller nyresvikt 
  • kronisk nevrologisk sjukdom eller skade, spesielt personar med nedsett lungekapasitet og/eller hostekraft 
  • nedsett immunforsvar som følgje av sjukdom eller behandling av sjukdom (t.d. organtransplanterte, kreft, hiv, reumatoid artritt og andre sjukdommar) 
  • svært alvorleg fedme (KMI over 40) 
  • annan alvorleg og/eller kronisk sjukdom der influensa utgjer ein alvorleg helserisiko, etter individuell vurdering av lege (t.d. personar med medfødde kromosomavvik, genetiske syndrom og samansette kromosomavvik som ikkje er klassifisert andre stader)  

Meir informasjon