Koronavaksine

Her finn du informasjon om koronavaksinering

Ålesund kommune har hatt tilbod om koronavaksinering på Moa helsehus. Siste vaksinasjonsdato var 04.06.24. 

Dersom det blir satt opp ny koronavaksinering, blir det lagt ut informasjon om det her.

 

Book time i Helseboka

Merk at koronavaksinen er gratis.

Er du i målgruppa?

Vaksinen beskyttar mot omicronvarianten og beskyttar godt mot alvorleg forløp av Covid 19.  

 • Bebuarar i omsorgsbustader og sjukeheimar  
 • Alle frå fylte 65 år 
 • Gravide etter 12. svangerskapsveke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annan tilleggsrisiko skal òg få tilbod om influensavaksine  
 • Prematurt fødde barn, særleg barn fødd før veke 32 i svangerskapet, frå 6 månader (kronologisk alder) til 5 år. 
 • Barn og vaksne med: 
  • kronisk lungesjukdom (inkludert astma) 
  • hjarte- og karsjukdom (anna enn velregulert høgt blodtrykk) 
  • diabetes type 1 og 2 
  • leversvikt eller nyresvikt 
  • kronisk nevrologisk sjukdom eller skade, spesielt personar med nedsett lungekapasitet og/eller hostekraft 
  • nedsett immunforsvar som følgje av sjukdom eller behandling av sjukdom (t.d. organtransplanterte, kreft, hiv, reumatoid artritt og andre sjukdommar) 
  • svært alvorleg fedme (KMI over 40) 
  • annan alvorleg og/eller kronisk sjukdom der influensa utgjer ein alvorleg helserisiko, etter individuell vurdering av lege (t.d. personar med medfødde kromosomavvik, genetiske syndrom og samansette kromosomavvik som ikkje er klassifisert andre stader)  

Meir informasjon