Miljørettet helsevern i barnehagar og skolar - godkjenning og tilsyn av verksemd

Miljørettet helsevern i barnehagar og skolar - godkjenning og tilsyn av verksemd

Verksemder som har tilsyn med - og omsorg for barn, må tilfredsstille krava til miljøfaktorar som kan ha innverknad på barn si helse. 

Meir informasjon

Tilsyn av barnehagar

Godkjenning av barnehage, krav etter barnehagelova.

Ansvarleg for tenesta

 

Til toppen