Viktig informasjon om korona

Ålesund kommune følger nasjonale råd og reglar. Vi anbefaler samtidig til bruk av munnbind klarer du ikkje halde meteren og maks 10 i eigen heim. Vi har samla alt du treng å vite om koronasituasjonen i kommunen vår. På samlesida finn du oppdaterte smittetal, korleis du bestiller koronatest og påmelding til vaksinering.

Alt om korona | Information about corona in other languages

Studentbyen

Studentbyen

Ålesund kommune skal vere ein god universitets- og studentby. Her finn du satsingar og ulike kommunale tilbod til deg som er student. 

Studentmeldinga

I januar 2016 vart Ålesund universitetsby gjennom fusjonen mellom høgskulane i Ålesund, Gjøvik, Sør-Trøndelag og Norges Teknisk-Vitenskapelige Universitet (NTNU). Ålesund vart då ein del av Noregs største universitet, med til saman 40 000 studentar og 6 900 årsverk. Ved NTNU i Ålesund er det ca. 2 500 studentar. I tillegg har Ålesund ca. 4000 elevar i vidaregåande skular, folkehøgskular, kunstfagskule og fagskulen.

Statusen som universitetsby opnar mange spennande moglegheiter og utviklingsperspektiv både for lokalsamfunn og næringsliv i heile regionen. Samtidig gir det kommunen som vertskommune eit særskilt ansvar som må takast vare på. Vertskapsrolla omfattar mellom anna å bidra til at studentane har gode velferds- og helsetenester, botilbud, kollektivtilbod, kultur- og fritidstilbod, studentbustader og barnehagetilbod. Vidare er byutvikling og utvikling av campus sentralt for å vere attraktiv for studentane i dagen og framtida. Kommunen er òg sentral i å bidra til å knyte studentar og arbeids- og næringsliv tettare saman både for å bidra til kvalitet i studieforløpet og for å auke attraktiviteten for at studentar vel å bli i regionen etter studiane.

Sjå gjerne meir i studentmeldinga frå 2019.  (PDF, 3 MB)

Campus Ålesund

Ny områdeplan for Campus Ålesund er under arbeid. Det har vore jobba i lang tid med planen, og den er sist revidert 15. mai 2020. Områdeplanen er eit samarbeidsprosjekt under leiing av Ålesund kommune, der ei samhandlingsgruppe med NTNU, NMK, Statsbygg, ÅKP, fylkeskommunen, Studenttinget og Statens vegvesen har vore med. 

Kollektivknutepunkt, parkområde, omregulering frå bustad til campusføremål er nokre av det som er omtalt i planverket.

Gratis busskort til studentar 

Er du student og melder flytting frå ein kommune utanfor Sunnmøre til Ålesund kommune, kan du søke om gratis busskort for eit år. 

Ved å melde flytting til kommunen hjelper du oss med å lage endå betre tenester til alle som bur her. Du får sjølv ikkje berre gratis busskort, men du som student får òg fleire rettar, tenester og kan i tillegg påverke politisk.

Retningslinjer og søknadsskjema kjem i løpet av uke 33

Sjå kva du som student må ha på plass før du søker om tilbodet og korleis du skal søke.

Nyttig informasjon

Til toppen