Gang-/sykkelveg Skodje kyrkje til Olmanngjerdet i Skodje sentrum

Vi skal legge til rette for mjuke trafikantar i Skodje.

Gang- og sykkelveg Skodje kyrkje Olmanngjerdetmed planavgrensing - Klikk for stort bileteGang- og sykkelveg Skodje kyrkje Olmanngjerdet med planavgrensing.jpg

 

Kva 

Vi skal gjere del av fylkesveg 5942, Engetdalsvegen, tryggare å ferdast på for mjuke trafikantar ved å bygge ny gang- og sykkelveg på 150 meter mellom Skodje kyrkje og byggefelta Olmanngjerdet/Simengjerdet i Skodje sentrum. Kommunen vil i prosjektet også utvide hovudvegen litt, og skifte rør og anlegg i grunnen, når det likevel skal gjennomførast gravearbeid. 

Kvifor 

Bygging av gang- og sykkelvegen sikrar trygg ferdsel for m.a. barn og ungdom til skule og fritidsaktivitetar, då gang- og sykkelvegen vil kople byggefelta saman med allereie etablert infrastruktur for mjuke trafikantar.  

Kor 

Når 

Planlagt oppstart i løpet av hausten. 

Kven 

Meir informasjon