Her blir det grave

Når kommunen grev i gata eller vegen din, finn du utfyllande informasjon om det her.

Denne artikkelen er over 1 år gammal og kan innehalde utdatert informasjon.

Kort fortalt

  • Nedanfor ser du nokre av prosjekta som kommunen har ansvar for.
  • Nokon gangar er det Statens vegvesen eller andre som grev. Då er det dei som har informasjon om anleggsarbeidet.

Brosundtunnelen i Ålesund

Målet med Brosundtunnelen er å avlaste dagens trafikk gjennom Ålesund sentrum og legge til rette for eit attraktivt bysentrum med gode byrom. Prosjektet skal tilrettelegge for bedre boligutvikling, arbeidsplassar, handel og kulturaktivitetar med byliv og opphald.

Bypakke Ålesund

Ålesund skal no ruste seg for framtida. Bypakke Ålesund er eit av dei største samferdselsprosjekta i kommunen nokon gong. Fire milliardar kroner skal brukast på å betre vegane, bygge sykkelvegar, sikre dei mjuke trafikantane og legge til rette for auka bruk av kollektivtransport.

Borgundfjordstien

Borgundfjordstien, frå Bogneset til Furmyra, er no ferdig og Ålesund kommune har starta planlegging av forlenging av turvegen mot Ålesund sentrum.