Her blir det grave

Når kommunen grev i gata eller vegen din, finn du utfyllande informasjon om det her.

Kort fortalt

  • Nedanfor ser du nokre av prosjekta som kommunen har ansvar for.
  • Nokon gangar er det Statens vegvesen eller andre som grev. Då er det dei som har informasjon om anleggsarbeidet.

Gang og sykkelveg på Grytastranda

Vi bygger gang og sykkelveg frå parsell Uggedalen til stadionanlegget.   

Gang – og sykkelveg ved Haram vidaregåande skule

Vi skal legge til rette for skuleelevar i Brattvåg.

Bypakke Ålesund

Bypakke Ålesund har ei rekke prosjekt som skal lettare å kome seg fram, korte ned reisetida og gi tryggare trafikk. 

Gang- og sykkelveg på Sandane i Tennfjord

Vi skal legge til rette for mjuke trafikantar i området Tennfjord og Eidsvik.

Gang- og sykkelveg på Austnes på Haramsøya

Ålesund kommune har gjennomført utbygging av fortau, ny fylkesveg og nye vann- og avløpsledninger gjennom del av Austnes. Prosjektet er ferdigstilt og sluttført.

Gang-/sykkelveg Skodje kyrkje til Olmanngjerdet i Skodje sentrum

Vi skal legge til rette for mjuke trafikantar i Skodje.

Gang- og sykkelveg Grønebelgveien

Vi skal legge til rette for mjuke trafikantar på Ellingsøya.

Gang- og sykkelveg Engeset til Uggedal på Grytastranda

Vi skal legge til rette for mjuke trafikantar på Grytastranda.

Borgundfjordstien

Borgundfjordstien, frå Bogneset til Furmyra, er no ferdig og Ålesund kommune har starta planlegging av forlenging av turvegen mot Ålesund sentrum.