Brosundtunnelen i Ålesund

Målet med Brosundtunnelen er å avlaste dagens trafikk gjennom Ålesund sentrum og legge til rette for eit attraktivt bysentrum med gode byrom. Prosjektet skal tilrettelegge for bedre boligutvikling, arbeidsplassar, handel og kulturaktivitetar med byliv og opphald.

Planavgrensning til Brosundtunnelen - Klikk for stort biletePlanavgrensning til Brosundtunnelen

Prosjektet gjennomførast i regi av Ålesund kommune. Statens vegvesen, Møre og Romsdal fylkeskommune og Bypakke Ålesund har ingen formell rolle, men fungerer som ein ekstern samarbeidsgruppe for prosjektet.

Brusundtunnelen er ikkje inkludert i bypakken, men det er like fullt ønskt å greie ut tunnelen i samanheng med samla trafikkløysing for ytre bydel og sentrum med vekt på trafikk, kollektiv, sykkel og gonge i vidare utvikling av byen.

Brosundtunnelen

 

Vedlegg:

Brosundtunnelen_- Idéutvikling og overordna-siling (PDF, 2 MB)

Brosundtunnelen - Fastsatt planprogram (PDF, 6 MB)

Notat - Endringer ift. fastsatt planprogram - Ysteneset (PDF, 2 MB)

Notat om alternativvurdering kryss og lokalgate - Ysteneset (PDF, 1011 kB)