Viktig informasjon om korona

Ålesund kommune følger nasjonale råd og reglar. Vi anbefaler samtidig til bruk av munnbind klarer du ikkje halde meteren og maks 10 i eigen heim. Vi har samla alt du treng å vite om koronasituasjonen i kommunen vår. På samlesida finn du oppdaterte smittetal, korleis du bestiller koronatest og påmelding til vaksinering.

Alt om korona | Information about corona in other languages

Om nettstaden

Om nettstaden

For deg som bruker av Ålesund kommune sine nettsider er det eit par ting som kan være greit å vite.

Tilgjengelighet

Nettsidene er kommunen sin viktigaste kommunikasjonskanal. Vi bruker publiseringsløsningen Acos cms og prøver rette oss etter krava om universell utforming av nettstaden.

 • Er teksten for liten?
  Du kan juster tekststørrelsen i nettlesaren. Du kan også bruke desse hurtigtastene (cmd for Mac):
  • Ctrl + 1: Forstørre
  • Ctrl + 2: Minske
  • Ctrl + 0: Normal
 • Vil du få teksten lest opp?
  • I Windows: start skjermlesar i hjelpemiddelsenteret (hurtigtast Windows-tast + u).
  • I Mac: Aktivér "Voice over" i tilgjengelighet blant systemvalga.
  • Nettbrett Windows: Trykk på Windows logoknapp og volum opp-knapp samtidig. Gjenta for å avslutte.
  • iPhone og iPad: Innstillingar > Generelt > Tilgjengelighet på di eining. Slå på "Voice over". For å lytte til teksten, kan du også bruke "Les opp skjerm". Dette aktiverer du ved å gå inn på: Innstillingar > Generelt > Tilgjengelighet > Tale > Les opp skjerm. Etter aktivering kan du sveipe med to fingrar frå toppen av skjermen for å få lest opp teksten på skjermen.
  • Android: Angi tekst-til-tale-innstillingar ved å gå du til Innstillingar > Tilgjengelighet > Tekst-til-tale-utdata.
 • Lurer du på dokumentformatene våre?
  Alle dokumenter er lagt ut i de åpne formatene PDF (bruk Adobe Reader eller Foxit Reader).

Personvern

Ingen av tenestene tilknytta vår nettstad krev at man oppgir sensitiv informasjon, men enkelte tenester på nettstadem ber om navn, e-postadresse og andre opplysningar. Slike opplysningar blir kun  brukt til det aktuelle formålet, og vil ikke bli levert vidare eller brukt i andre samanheng.

Merk for øvrig at all korrespondanse med kommunen som regel er offentleg. Innsynsretten i kommunen sine dokument er forankra i Offentlegloven.  Sjå også veiledar til offentligloven.

Informasjonskapsler (cookies)

Ålesund kommune nytter informasjonskapslar – såkalte «cookies» – der dette er formålstenlig, men aldri i den hensikt å kartlegge enkeltbrukearane sine bruksmønster eller anna informasjon som vil kunne krenke personvernet.

Informasjonskapslane blir kun nytta for å tilpasse tenestene slik at brukarane får ein betre oppleveling, f.eks. ved at nettstaden huskar tidlegare brukerinnstillingar som har blitt gjort på sida, slik som valgt båndbredde.

Webanalyse

Som en viktig del av arbeidet med å lage ein brukarvennleg nettstad, ser vi på brukarmønsteret til dei besøkande. For å analysere informasjonen, brukar vi analyseverktøya Siteimprove Analytics og Google Analytics.

Siteimprove

Informasjonen som genereres av informasjonskapslene om bruken av nettstedet vil bli overført til og lagret av Siteimprove på servere i Danmark. Siteimprove vil bruke denne informasjonen for å vurdere bruken av nettsiden og lage rapporter om aktiviteten på nettstedet. Siteimprove overfører ikke denne informasjonen til tredjeparter og all data i Siteimprove er anonymisert. Informasjonskapsler fra Siteimprove:

 • nmstat, varighet 1000 dager
 • siteimproveses, slettes etter hvert besøk

Google Analytics

Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Data knyttet til informasjonskapsler slettes automatisk 14 måneder etter registering. Du kan selv administrerer bruken av informasjonskapsler.

Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Ålesund kommune anonymiserer brukerens IP-adresse før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den anonymiserte IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

Se Ålesund kommunes personvernerklæring.

Ansvarlig for nettsidene

Til toppen