Personvernerklæring

Ålesund kommune vil at du skal føle deg trygg på at dine personopplysningar blir behandla på ein sikker og trygg måte.

Vi behandlar personopplysningar etter desse prinsippa:

  • Lovleg, korrekt og opent
  • Konfidensielt
  • Verna mot utilsikta endringar, men oppdaterte
  • Etter definerte formål
  • Ikkje lagra lenger enn det som er nødvendig eller lovpålagt