Søk om redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO

Familier eller husholdninger med lav inntekt, kan søke om lavere pris for plass i barnehage og SFO.

Barnehage

Har du flere barn i barnehagen eller har lav inntekt kan du få en lavere pris. Du kan også ha rett til redusert foreldrebetaling og gratis oppholdstid i barnehage (gratis kjernetid).

Pris og betaling for kommunal barnehageplass

SFO

Prisen på SFO er avhengig av inntekt, heltidsplass eller deltidsplass, og om skolen barnet går på har tilbud om gratis deltidsplass.

Pris og betaling for SFO