Koronaviruset

Her finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Hovudnummeret til Ålesund kommune er
70 16 20 00. Vår informasjonstelefon om korona 70 16 40 60 er betjent frå klokka 08.30 - 15.30 på kvardagar.

Gå til temaside om koronaviruset.

Information about corona in other languages.

Vil du bidra eller treng du bistand?

Pris og betaling for barnehageplass

Pris og betaling for kommunal barnehageplass

Ein kommunal barnehageplass kostar 3 135,- kroner i månaden. Pris for mat kjem i tillegg. Har du fleire barn i barnehagen eller har låg inntekt kan du få ein lågare pris. Du betaler for elleve månadar i året. Det er betalingsfri i juli. Barnehageplassen skal betalast den 20. i kvar månad. Pass på å betale faktura for barnehagen, viss ikkje kan du risikere å miste barnehageplassen.

 

Når kan du få lavere barnehagepris ?

 

Søskenmoderasjon

 

Familiar med meir enn eitt barn i barnehagen betalar mindre. Det blir trekt 30 prosent frå månedsprisen for barn nummer to, og 50 prosent fra månadsprisen om du har fleire barn. 

Det er ikkje nødvendig å søke om søskenmoderasjon, men pass på at det er den same føresette som står oppført som "Føresett 1" på alle barn i opptakssystemet. 

 

Dei med låg inntekt kan få lågare pris 

 

For 2020 vil alle barn som bur i hushaldningar med samla årsinntekt under 574 750 kroner ha rett til redusert foreldrebetaling.  

Dersom søknaden om redusert pris blir godkjent gjeld det for eitt barnehageår av gongen. Du må derfor søke på nytt kvart barnehageår. Dersom du får redusert pris, vil det bli gitt frå månaden etter at du har sendt søknad. Her vil komme ein dato som er frist for å søke for heile barnehageåret, men harmoniseringsgruppa er ikkje ferdig enno. Forslaget ligg på 15. juni. 

Alle 2- 3- 4- og 5-åringar og barn med utsett skolestart, som bur i husholdningar med låg inntekt har rett til å få 20 timar gratis opphaldstid i barnehage per veke. Dette blir kalla gratis kjernetid. Gratis kjernetid blir utrekna ut frå størrelsen på tildelt plass. 

Alle som har rett til gratis kjernetid, har og rett til redusert foreldrebetaling. 

  • Du må søke om reduksjon i prisen. Det er hushaldninga si brutto inntekt som blir lagt til grunn. Inntektsgrensa er sett til kroner 574 750,- 

  • Kostpengar kjem i tillegg og blir fastsett av styret/eigar for barnehagen. Summen varierer i dei ulike barnehagane. 

  • Det skal betalast for 11 månader 

 

Her kan du søke om lågare betaling.

 

 

Betaling i ferien? 

I kommunale barnehagar betalar du ikkje for barnehageplassen i juli. Private barnehager har eigne reglar når det gjeld dette. Les vedtektene til barnehagen. 

 

Spørsmål om faktura og betaling for barnehageplass

Barnehageplassen forfell til betaling den 20. kvar måned. Om du ikkje har oppretta e-faktura eller avtalegiro, blir faktura sendt til di adresse i folkeregisteret. Det er kundenummer som er e-faktura id, og kundenummeret står oppe på høgre side av fakturaen. 

Du må betale frå den datoen barnet har fått tildelt plass i barnehagen. 

Kva skjer om du ikkje betalar for barnehageplassen?

Dersom betalinga ikkje er i orden, vil ikkje barnet få behalde plassen. Vi sender varsel etter første månad med manglande betaling. Dersom det uteståande beløpet IKKJE blir betalt innan fristen, sender vi oppseiing av barnehageplassen.  

Barn av familiar med uteståande opphaldsbetaling frå kommunal barnehage eller skolefritidsordning, blir ikkje tildelt barnehageplass før tidligere uteståande opphaldsbetaling er oppgjort. 

Forskrifter 

Prisar

Sjå prisane her (PDF, 211 kB) eller i tabellen nedanfor.
Priser i kommunale barnehager
Priser i kommunale barnehager
Aldersgruppe 0 - 6 år Timer per dag Pris
Heildagsplass Inntil 9 timer per dag 3 135,00
4 dager per veke Inntil 9 timer per dag 2 665,00
3 dager per veke Inntil 9 timer per dag 2 195,00
Til toppen