Pris og betaling for barnehageplass

Pris og betaling for barnehageplass

Ein kommunal barnehageplass koster 3 040,- kroner i måneden. Pris for mat kjem i tillegg. Har du fleire barn i barnehagen eller har lav inntekt kan du få ein lavere pris. Du betaler for ellve månadar i året. Det er betalingsfri i juli. Barnehageplassen betalast den 15. i kvar månad. Pass på å betale faktura for barnehagen, hvis ikkje kan du risikere å miste barnehageplassen.

 

Når kan du få lavere barnehagepris ?

 

Søskenmoderasjon

 

Familier med meir enn ett barn i barnehagen betalar mindre. Det trekkast 30 prosent fra månedsprisen for barn nummer to, og 50 prosent fra månadsprisen om du har flere barn. 

Det er ikkje nødvendig å søke om søskenmoderasjon, men pass på at det er den samme foresatte som står oppført som "Foresatt 1" på alle barn i opptakssystemet. 

 

Dei med lav inntekt kan få lavere pris 

 

Familiar som samla tjente mindre enn 557 333 kroner i fjor har rett på å betale mindre for barnehagetilbodet, og ikkje meir enn 6 % av inntekta si for en barnehageplass. 

Dersom søknaden om redusert pris blir godkjent gjeld det for ett barnehageår av gongen. Du må derfor søke på nytt kvart barnehageår. Dersom du får redusert pris, vil det bli gitt fra månaden etter at du har sendt søknad. Her vil komme ein dato som er frist for å søke for hele barnehageåret, men harmoniseringsgruppa er ikkje ferdig enda. Forslaget ligger på 15. Juni. 

Alle 2- 3- 4- og 5-åringer og barn med utsatt skolestart, som bur i husholdninger med lav inntekt har rett til å få 20 timers gratis opphaldstid i barnehage per uke. Dette kallast gratis kjernetid. Gratis kjernetid blir beregna ut fra størrelsen på tildelt plass. 

Alle som har rett til gratis kjernetid, har og rett til redusert foreldrebetaling. 

  • Du må søke om reduksjon i prisen. Det er husholdningens brutto inntekt som blir lagt til grunn. Inntektsgrensen er satt til kroner 548 500,- 

  • Kostpengar kjem i tillegg og fastsettast av barnehagens styre/eigar. Beløpet varierer i dei ulike barnehagane. 

  • Det betalast for 11 månader 

 

Her kan du søke om lavere betaling.

 

 

Betaling i ferien? 

I kommunale barnehager betalar du ikkje for barnehageplassen i juli. Private barnehager har eigne reglar når det gjeld dette. Les vedtektene til barnehagen. 

 

Spørsmål om faktura og betaling for barnehageplass

 

Barnehageplassen forfaller til betaling den 15. kvar måned. Om du ikkje har oppretta e-faktura eller avtalegiro, sendes faktura til di adresse i folkeregisteret. Det er kundenummer som er e-faktura id, og kundenummeret står oppe på høgre side av fakturaen. 

Du må betale fra den datoen barnet har fått tildelt plass i barnehagen. 

Kva skjer om du ikkje betalar for barnehageplassen?

 

Dersom betalingen ikkje er i orden, vil ikkje barnet få behalde plassen. Vi sender varsel etter første månad med manglande betaling. Dersom det utestående beløpet IKKJE betalast innen fristen, sender vi oppsigelse av barnehageplassen.  

Barn av familier med utestående oppholdsbetaling fra kommunal barnehage eller skolefritidsordning, blir ikkje tildelt barnehageplass før tidligere utestående oppholdsbetaling er oppgjort. 

Forskrifter 

 

Priser i kommunale barnehager
Priser i kommunale barnehager
Aldersgruppe 0 - 6 år Timer per dag Pris
Heildagsplass Inntil 9 timer per dag 3 135,00
4 dager per uke Inntil 9 timer per dag 2 665,00
3 dager per uke Inntil 9 timer per dag 2 195,00
Til toppen