Pris og betaling for barnehageplass

Pris og betaling for kommunal barnehageplass

Kva kostar barnehageplassen, søk om redusert pris.

Kort fortalt

  • Ein kommunal barnehageplass kostar 3 230,- kroner i månaden frå 01.01.2021. Pris for mat kjem i tillegg.
  • Har du fleire barn i barnehagen eller har låg inntekt kan du få ein lågare pris.
  • Du betaler for elleve månadar i året. Det er betalingsfri i juli.
  • Barnehageplassen skal betalast den 20. i kvar månad. Pass på å betale faktura for barnehagen, om ikkje kan du risikere å miste barnehageplassen.

Pris og betaling for kommunal barnehageplass

Til toppen