Pris og betaling for barnehageplass

Hva koster barnehageplassen? Her kan du søke om redusert pris.

Kort fortalt

  • En barnehageplass koster 2.000,- i måneden fra 1. august 2024. Kostpenger kommer i tillegg. 
  • Har du flere barn i barnehagen eller har lav inntekt kan du få en lavere pris.
  • I kommunal barnehage betaler du for 11 måneder i året, juli er betalingsfri.
  • Barnehageplassen skal betales den 20. i hver måned i kommunal barnehage. Pass på å betale faktura for barnehagen, om ikke kan du risikere å miste barnehageplassen. NB: forfallsdato for august 2024 blir 31.08.24.

Ansvarleg for tenesta