Pris og betaling for SFO

Du betalar for SFO 11 månader i året. Du treng ikkje betale for plassen i juli, sidan SFO er stengt 4 veker. 

Søk om redusert foreldrebetaling SFO skoleåret 2023 — 2024

Ansvarleg for tenesta