Pris og betaling for SFO

Du betaler for SFO 11 måneder i året. 

Ansvarleg for tenesta