Finn informasjon og søk om spelemidlar

Spelemidlane er ei statleg tilskotsordning til bygging av anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.

 

Sjå utfyllande informasjon

Informasjon i anleggsregisteret

Føresegner frå Kulturdepartementet (PDF, 852 kB)

Om momskompensasjon for anlegg frå lotteri - og stiftelsestilsynet

Viktige datoar:

  • 15. november: Frist for spelemiddelsøknad til kommunen er.
  • 15. januar: Frist for ei samla oversending av kommunen sine spelemiddelsøknadar til fylkeskommunen er.
  • Mars: Tilbakemelding i frå fylkeskommunen om søknaden er rett utfylt.
  • Mai: Kulturdepartementet legg ramma til fordeling.
  • 15. juni: Fylkeskommunen innstiller søknadane innan.
  • 15. juni: Nytt søknadsår. Søknadsportalen vert opna.

Søknad

Søk om spelemidlar i anleggsregisteret

Rettleiing

Kommunen ønsker å vere aktivt involvert og legge til rette for informasjon, rettleiing og kontroll av planane undervegs i søknadsprosessen.

Kontakt

Jens Arne Gjørsvik

Rådgjevar ordinære anlegg

Send e-post

Tlf: 977 14 664

Ansvarleg for tenesta