Handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet

Handlingsprogrammet inneheld anleggstiltak og er eit verkemiddel for å nå kommunedelplanen sine målsettingar. Ordinære anlegg skal vere omtalt i handlingsprogrammet for å søkje om spelemidlar. Nærmiljøanlegg treng ikkje å vere omtalt, men ein ønskjer det for synleggjering, oversikt og prioritering.

Handlingsprogram 2023 (DOCX, 77 kB)

Utfyllande informasjon om handlingsprogram (PDF, 55 kB)

Kommunedelplan idrett og fysisk aktivitet 2017 - 2021 (PDF, 13 MB)

Ansvarleg for tenesta