Koronaviruset

Har du spørsmål om korona? Ring informasjonstelefonen 90 27 15 79 (open måndag til fredag kl. 09.00 - 15.00).  Dette nummeret kan ikkje brukast for bestilling av test eller vaksine. På vår samleside finn du alt om testing, vaksinering og smittetal i kommunen.

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet

Handlingsprogrammet inneheld anleggstiltak og er eit verkemiddel for å nå kommunedelplanen sine målsettingar. Hovudregelen er at tiltaket lyt stå i handlingsprogrammet for at anlegg skal vere rettkomen til å søke om spelemidlar.

 

 

 

 

 

 

Til toppen