Handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet

Handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet

Handlingsprogrammet inneheld anleggstiltak og er eit verkemiddel for å nå kommunedelplanen sine målsettingar. Hovudregelen er at tiltaket lyt stå i handlingsprogrammet for at anlegg skal vere rettkomen til å søke om spelemidlar.

Kontakt

Jens Arne Gjørsvik

Rådgjevar

Send e-post

Tlf: 977 14 664

Ansvarleg for tenesta

 

 

 

 

 

Til toppen