Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet

Handlingsprogrammet inneheld anleggstiltak og er eit verkemiddel for å nå kommunedelplanen sine målsettingar. Hovudregelen er at tiltaket lyt stå i handlingsprogrammet for at anlegg skal vere rettkomen til å søke om spelemidlar.

Finn informasjon om handlingsprogrammet

Her kjem det snart meir informasjon...FAQ

Gjeldande handlingsprogram

Handlingsprogram 2020 for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet (PDF, 2 MB)

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Til toppen