Handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet

Handlingsprogrammet inneheld anleggstiltak og er eit verkemiddel for å nå kommunedelplanen sine målsettingar. Ordinære anlegg skal vere omtalt i handlingsprogrammet for å søkje om spelemidlar. Nærmiljøanlegg treng ikkje å vere omtalt, men ein ønskjer det for synleggjering, oversikt og prioritering.

Politisk sak (PDF, 179 kB)

Handlingsprogram 2023 (DOCX, 77 kB)

Samandrag høyringsinnspel med merknad 2023 (PDF, 477 kB)

Utfyllande informasjon om handlingsprogram (PDF, 55 kB)

Kommunedelplan idrett og fysisk aktivitet 2017 - 2021 (PDF, 13 MB)

Kontakt

Jens Arne Gjørsvik

Rådgjevar ordinære anlegg

Send e-post

Tlf: 977 14 664

Lina Marie Brathaug Frantzen

Rådgjevar nærmiljøanlegg

Send e-post

Tlf: 470 166 11

Ansvarleg for tenesta