Hessa skole

Jarle Endre Osen

Hessa barneskole ligg flott til i bydelen Hessa, lengst vest i Ålesund - med utsikt og nærheit til både fjord og fjell. Skolen har eit fint uteområde der det er moglegheit for allsidig leik og moro, og eit eige uteklasserom. Vi har også eit eige skolenaust, som ligg på Slinningen. 

Grunnskolen har:

  • ca. 360 elevar fordelt på 1.-7. klassetrinn.
  • pedagogisk personale på 29 personar. Lærarane er organisert i lærerteam.
  • SFO for ca. 140 barn og 13 medarbeidarar.

Les om byggeprosjektet ny skole på Hessa.

Helse og velferd

Skolehelsetenesta.

Skolereglar

Ordensreglement for Hessa skole (PDF, 211 kB)

SFO

SFO held hovudsakeleg til på Paviljongen med base på skolekjøkkenet.

Skolen og SFO har sambruk på alle rom, slik at vi kan nytte både gymsalen, Klimpen, sløyden og andre rom. Dette gir oss moglegheiter til å tilby mange ulike aktivitetar. Aktivitetar som gjeld for alle barna er kokkekurs, kunstskole, og gymsal. 

SFO serverer frukost kvar morgon og ettermiddagsmat. 

Kontakt

Besøk: Ytre Hessen 7
E-post: hessabs@alesund.kommune.no

Hessa skole på Facebook

Telefon

Adressa til denne nettsida: alesund.kommune.no/hessa-skole