Skodje og Ørskog omsorgsdistrikt

Tenesta omfattar heimesjukepleie, praktisk- og personleg bistand.

Avdelingar

  • Ørskog omsorgssenter
  • Skodje omsorgssenter
  • Heimebasert omsorg

Kontakt

 

Søk etter kontaktinformasjon