Ørskog omsorgssenter

Ved Ørskog omsorgssenter ønsker vi å skape eit godt bumiljø for eldre som treng det, ved å drive aktiv medisinsk behandling, pleie og rehabilitering. Vi har også tilbod til personar med demens, i form av diagnostisering, behandling og eit tilrettelagt bumiljø.

Avdelingar

Ørskog helse- og omsorgssenter har 2 sjukeheimsavdelingar:

  • Skjerma langtidsavdeling: 10 plassar.
  • Somatisk avdeling med 7 langtids-/korttids- og avlastningsplassar

Adresse

Besøksadresse: Sjøholtvegen 82, 6240 Ørskog

Kontakt