Ferievikarer sommeren 2024

Har du lyst på spennande og meiningsfylt feriejobb? No søker vi etter ferievikarer innan helse og omsorgstenestene. 

Sjukepleiar

Vi tilbyr

  • Varierte arbeidsoppgåver i ein innhaldsrik kvardag der din innsats vil ha stor betydning for våre pasientar.
  • Vi tilbyr god opplæring i nye og spennande arbeidsoppgåver.
  • Ferdig utdanna sjukepleiarar og vernepleiarar kan få ein bonus på kr 10 000,-. Kriteria er at ein etter avtale med leiar må arbeide til saman 6 veker sommarvikar i 100 % stilling i perioden veke 25 – 34 i 2024. Opplæringsvakter kjem i tillegg. Gjeld sjukepleiar- og vernepleiarstillingar i aktiv pleie innan kommunalområde Helse og omsorg og Velferd og sysselsetting. Bonusordninga gjeld for reelt utført arbeid, i praksis betyr dette at bonusen vert avkorta eller fell vekk ved sjukefråvær eller anna fråvær. Dei som ønskjer slik bonusordning må opplyse om det i søknaden.

Oversikt over kva teneste som treng ferievikarar

Slik søker du jobb hos oss

Vi tilbyr sommarjobbar innan ei rekkje yrke både ved omsorgssenter, sjukeheim, og våre ulike boligar og heimetenestar som du finn over heile kommunen vår. 
Og – når du ikkje er på vakt - kan du nyte naturen og kulturen i nærområdet.

Bli kjent med Ålesund og Sunnmøre

Artikkelliste