Slik søker du

Vi treng dyktige medarbeidarar som brenn for faget sitt og som vil vere med å bygge Ålesund kommune for framtida.

Sjå Webcruiter for ledige stillingar i Ålesund kommune.

Det er mogleg å søke på utlyste stillingar via søknadssystemet og ikkje gjennom papir eller e-post.

Søknadstips: Brukarrettleiing frå Webrecruiter.

Hugs dette når du søker stilling i Ålesund kommune

  • Du sender éin søknad for kvar stilling (stillingsnummer) du søker på.
  • Namnet ditt vil normalt bli offentleggjort i forenkla søkerliste. Du kan be om unntatt offentligheit, men då må du grunngi dette skriftleg, jf. § 25 i offentleglova. Kan ikkje kommunen imøtekome ønsket, vil du bli varsla før søkerlista blir ferdigstilt.
  • Attestar og vitnemål kan du gjerne laste opp elektronisk. Dokumentasjon vil bli etterspurt i samband med eit eventuelt intervju, eller du kan bli bedt om å sende inn dokumentasjonen i forkant av eit intervju.
  • For nokre stillingar (i skule, barnehage, helse- og sosialtenesta) blir det stilt krav til godkjent politiattest / tuberkulinprøve / undersøking for meticillinresistente gule stafylokokkar (MRSA). Dette skal ikkje følge søknaden, men leggast fram dersom du får tilbod om stilling, og aksepterer tilbodet.
  • For nokre fagstillingskodar (sjukepleiar, omsorgsarbeider med fleire) blir det stilt krav om autorisasjon eller fagbrev.