Slik søker du

Slik søker du

Vi treng dyktige medarbeidarar som brenn for faget sitt og som vil vere med å bygge fremtidens Ålesund kommune.

Sjå Webcruiter for ledige stillingar i Ålesund kommune.

Det er mogeleg å søkje på utlyste stillingar via søknadssystemet og ikkje gjennom papir eller e-post.

Søknadstips: Brukarveiledning frå Webrecruiter.

Hugs dette når du søker stilling i Ålesund kommune

  • Du sender éin søknad for kvar stilling (stillingsnummer) du søkjer på.
  • Namnet ditt vil normalt bli offentleggjort i forenkla søkjarliste. Du kan be om unntatt offentligheit, men da må du grunngje dette skriftleg, jf. § 25 i offentleglova. Kan ikkje kommunen imøtekomme ønsket, vil du bli varsla før søkerlista blir ferdigstilt.
  • Attestar og vitnemål treng du ikkje laste opp elektronisk. Dokumentasjon blir etterspurt i forbindelse med eit eventuelt intervju, eller du kan bli bedt om å sende inn dokumentasjonen i forkant av eit intervju.
  • For nokre stillingar (i skule, barnehage, helse- og sosialtenesta) stillast det krav til godkjent politiattest / tuberkulinprøve / undersøking for meticillinresistente gule stafylokokkar (MRSA). Dette skal ikkje følge søknaden, men førevisast dersom du får tilbod om stilling, og aksepterer tilbodet.
  • For nokre fagstillingskodar (sjukepleiar, omsorgsarbeider med fleire) stillast det krav om autorisasjon eller fagbrev.

Treng du hjelp?

Spørsmål vedrøyrande søknaden din på ei stilling kan rettast til Servicetorget, tlf. 70 16 20 00.

Til toppen