Slik søker du

Slik søker du

Vi treng dyktige medarbeidarar som brenn for faget sitt og som vil vere med å bygge Ålesund kommune for framtida.

Sjå Webcruiter for ledige stillingar i Ålesund kommune.

Det er mogleg å søke på utlyste stillingar via søknadssystemet og ikkje gjennom papir eller e-post.

Søknadstips: Brukarrettleiing frå Webrecruiter.

Hugs dette når du søker stilling i Ålesund kommune

  • Du sender éin søknad for kvar stilling (stillingsnummer) du søker på.
  • Namnet ditt vil normalt bli offentleggjort i forenkla søkerliste. Du kan be om unntatt offentligheit, men då må du grunngi dette skriftleg, jf. § 25 i offentleglova. Kan ikkje kommunen imøtekome ønsket, vil du bli varsla før søkerlista blir ferdigstilt.
  • Attestar og vitnemål treng du ikkje laste opp elektronisk. Dokumentasjon blir etterspurt i samband med eit eventuelt intervju, eller du kan bli bedt om å sende inn dokumentasjonen i forkant av eit intervju.
  • For nokre stillingar (i skule, barnehage, helse- og sosialtenesta) blir det stilt krav til godkjent politiattest / tuberkulinprøve / undersøking for meticillinresistente gule stafylokokkar (MRSA). Dette skal ikkje følge søknaden, men leggast fram dersom du får tilbod om stilling, og aksepterer tilbodet.
  • For nokre fagstillingskodar (sjukepleiar, omsorgsarbeider med fleire) blir det stilt krav om autorisasjon eller fagbrev.

Treng du hjelp?

Spørsmål vedkomande søknaden din på ei stilling kan rettast til Innbyggartorget, tlf. 70 16 20 00.

Til toppen