Innsyn er oppe igjen

Postlister, møteplan og Innsyn er nå tilgjengeleg igjen. Dei tekniske feila er retta. 

Psykisk helse/ROP - døgnbemanna bustader

Psykisk helse - Rop - døgnbemanna bustader

I Ålesund kommune er det 37 bustader for personar som har utfordringar med den psykiske helsa si, og som treng at personalet er tilgjengeleg døgnet rundt.

Kva tilbyr vi?

Målretta miljøarbeid som inkluderer arbeid med individuell plan, kriseplan, dagsplanlegging,  ivaretaking av psykisk og somatisk helse, tiltak som bidrar til rehabilitering og til at du som brukar opplever ein meiningsfull kvardag.

Korleis søker eg?

Du søker på eige skjema. Skjemaet må fyllast ut og sendast til Ålesund kommune. Postadresse finn du på søknadsskjemaet.

Søk om døgnbemanna bustad

Til toppen