Øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD)

Øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD) er for pasienter som trenger innlegging for akutt behandling, observasjon og pleie, og som kan behandles av allmennhelsetjenesten.

Hvem kan få tilbudet?

Øyeblikkelig hjelp døgnavdeling (ØHD) kan erstatte sykehusinnleggelse for pasienter, og gi et like godt tilbud på ØHD som på sykehuset.

ØHD er et tilbud til pasienter over 18 år, med forventa kort behandling ved akutte tilstander som normalt ville blitt behandla av sykehuset. Diagnoser og problemstillinger må være ferdig utredet, eller avklart før innleggelse.

Hvordan får du innlegging på ØHD?

For innlegging må pasienten være vurdert av lege (fastlege, legevaktslege eller sykehuslege), og meldt via Vakthavende ØHD-lege.

Hva får du?

  • Avdelinga har akuttmedisinsk utstyr og kan utføre laboratorieundersøkelser.
  • ØHD er døgnkontinuerlig bemanna med sykepleiere, og har tilgjengelig lege i vakt hele døgnet. 
  • Virksomheten har et nært samarbeid med Ålesund sykehus.

Adresse

Ålesund lokalmedisinske senter er interkommunalt for kommunene Fjord, Giske, Vestnes, Haram, Sula og Ålesund.

Besøksadresse: Åsesvingen 16, 6017 Ålesund
Postadresse: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Telefon:  70 16 39 50

Ansvarleg for tenesta