Overgrepsmottak

Har du vært utsatt for voldtekt, annet seksuelt overgrep eller vold i nære relasjoner? Overgrepsmottaket på legevakta er døgnope.

Kven kan få hjelp av overgrepsmottaket?

Overgrepsmottaket er eit gratis akuttilbod for kvinner og menn som nyleg har blitt utsett for valdtekt, valdtektsforsøk eller liknande seksuell krenking, eller som er blitt utsett for vold av personar i nære relasjonar.  

Er du under 14 år og har blitt utsatt for eit seksuelt overgrep? Eller er du under 18 år og har opplevd vold i nære relasjonar?

Dette hjelper vi deg med

  • Samtale i trygge omgivelser
  • Medisinsk undersøkelse med tanke på skader, smitte og graviditet
  • Rettsmedisinsk undersøkelse for sikring av bevis
  • Hjelp til å kontakte politi
  • Hjelp til å kontakte bistandsadvokat (gratis), uavhengig av anmeldelse
  • Formidler kontakt til andre hjelpeinstanser
  • Tilbudet er gratis og er uavhengig av politianmeldelse.
  • Vi oppbevarer beviser og utleverer ingen beviser eller opplysninger uten at det er gitt skriftlig tillatelse til dette.
  • Sakene håndteres av sykepleier og lege

Hvor holder vi til?

Overgrepsmottaket har egne lokaler med egen inngang ved Ålesund legevakt. Adressa er Åsesvingen 16, 6017 Ålesund

Kontakt

Ring 116 117, det er eit nasjonalt nummer som går til næraste legevakt. Du kan be om å bli satt over til Ålesund legevaktsentral, som tar imot din henvendelse og formidler kontakt med sykepleier i vakt ved overgrepsmottaket, som vil ringe deg opp igjen.

Mer informasjon

Ansvarleg for tenesta