Trinn 2: Helsefremjande og førebyggjande aktivitet

Innbyggarane i Ålesund skal vere aktive og gjere sunne val for si eiga helse.

Denne artikkelen er over 1 år gammal og kan innehalde utdatert informasjon.
Flere folk i skogen som balanserer på trestokk. - Klikk for stort bileteIllustrasjonsfoto folk som er på tur Shutterstock

 Vi skal: 

 • Formidlar kunnskap​ til alle aldersgrupper om kva som skaper god fysisk og psykisk helse for seg sjølv og dei ein har omsorgsansvar for​.
 • Har kunnskap om risiko- og beskyttelsesfaktorar i barn sin oppvekst, og handlar når ein fangar opp teikn og signal som gir grunn til bekymring.
 • Tilbyr lett tilgjengelege helsefremjande tilbod, møteplassar og aktivitetar ​
 • Fremjar god folkehelse saman med innbyggarar og frivillige organisasjonar​.
 • Tek vare på kontakten med lag og organisasjonar, og støttar opp om nye initiativ.

Her får du råd og rettleiing​

Møteplassar og aktivitetstilbod/kurs​

 • Opne dagtilbod/aktivitetstilbod t.d. seniorsenter​
 • Opne dagtilbod i samarbeid med frivillige og ideelle organisasjonar​
 • Likepersonsarbeid​
 • Kurs tilpassa livsfaser, temabasert, helsemestring, velferdsteknologi.

Digitale løysingar

 • Kommunale nettsider/"kommune Kari"
 • Digital helsehjelp, t.d Confrere
 • Familiestøttande tenester (BTI-portalen)
 • Nasjonale informasjons- og chattetilbod
 • Husbankens søknadsportal
 • Planleggelitt.no
 • Facebook, instagram

Systematisk førebyggande innsats​

 • Samfunnsmedisinsk arbeid (kommuneoverlege, smittevern m.m.), og folkehelsearbeid
 • Legetenesten (Fastlegar/legevakt)​
 • SLT (Kriminalitesforebyggande tenester)
 • Kommunepsykolog
 • Helsestasjon