Trinn 1: Attraktive og aktive lokalsamfunn

Alle som bur i Ålesund er aktive og engasjerte ​i eige lokalsamfunn. Her er det tenestane og møteplassane som gir tilhøyrsel, mangfald og trivsel.

Denne artikkelen er over 1 år gammal og kan innehalde utdatert informasjon.
To gutar som leikar med trepinnar - Klikk for stort bileteTo unge speidarar Ålesund speidergruppe

Ålesund kommune legger til rette for​:

 • Involvering av innbyggarane for å skape inkluderande lokalsamfunn​​.
 • Planlegging for generasjonsvenlege lokalsamfunn med universell utforming, god mobilitet og transport, «grøne lunger», offentlege rom og møteplassar for fellesskap, rekreasjon og sosial bærekraft.
 • Initiativ til samarbeid mellom offentleg sektor, frivillig sektor, næringsliv, høgskule og universitet​.
 • Gode vilkår for frivillig sektor som legg til rette og motiverer til sjølvstendig aktivitet, deltaking og engasjement​.
 • Å opne kommunen sine bygg for bruk utanom ordinær opningstid​​.
 • At vi saman med frivillige organisasjonar skaper arenaer for læring,  nærdemokrati og inkluderande møteplassar der både barn og vaksne bidreg til trygge og inkluderande fellesskap i nærmiljøet​.
 • Forankrar inkludering og medverknad i kommunen sine planar.

Møteplassar og aktivitetar

​Planlegging av aktive lokalsamfunn

 • Universell utforming, tilrettelegging​
 • Transport​
 • Arealplanlegging​
 • Medverknad (handbok for innbyggarinvolvering)​
 • Folkehelsestrategi​
 • Aldersvenleg samfunn​

Samarbeid med andre

 • Idrettslag og fysisk aktivitet​
 • Folkehelsearbeid​
 • Kulturaktivitetar, t.d. korps, musikk, sang og teater​
 • Velforeiningar, venneforeiningar, pårørande- og interesseforeiningar
 • Frivilligsentral
 • Festivalar og arrangementet​
 • Universitetskommune

Digitale løysingar