Frivilligsentralen

Frivilligsentralen skal vere ein ressurs for frivillig innsats og legge til rette for auka samspel mellom frivillig arbeid og det offentlege.  

Bestilling

Det er mogeleg å bestille rom på Ålesund frivilligsentral i Kirkegata. Det gjerast i BookUp og er gjeldande for første halvdel 2024.

Ørskog frivilligsentral kan ein og leige. 

Tilbod

Frivilligsentralen sine tilbod og aktivitetar kan variere i dei ulike kommunedelane. Felles for alle sentralane er at vi kan hjelpe deg med lokale, informasjon samt råd og rettleiing for frivillige organisasjonar. Ta gjerne kontakt med oss for å få vite meir om kva vi tilbyr i nærområdet ditt.

 

Kontakt Frivilligsentralen
Avdeling Adresse Koordinator Telefon E-post Facebook Leige
Ålesund Kirkegata 33, 6025 Ålesund Emilie Marie Glas 70 16 20 00 alesund.frivilligsentral@alesund.kommune.no Ålesund Frivilligsentral Leig her
Steinshamn Austrevegen 15, 6487 Harøy Innbyggartorget Sandøy 70 16 57 00 steinshamn.innbyggartorg@alesund.kommune.no Sandøy Frivilligsentral
Sjøholt Øyravegen 11, 6240 Ørskog Kai Oskar Eidsvik 97712943 kai.oskar.eidsvik@alesund.kommune.no Leig her
Skodje Nihusvegen 3, 6260 Skodje Innbyggartorget Skodje 70 24 40 00 skodje.innbyggartorg@alesund.kommune.no

Verksemdsleiar: Hege Steinsland

Søk etter kontaktinformasjon