Koronaviruset

På vår temaside om koronavirus  finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Ålesund kommune tilbyr testing for personer med symptom på koronavirus (covid-19) ved teststasjonen på Åse.  Information about corona in other languages. 

Seniorsenter og dagtilbod for eldre

Aktivitetstilbod for eldre i senior-/dagsenter

Gjennom sosiale, kulturelle og fysiske aktivitetar ønsker vi å legge til rette for ”den gode dagen”, og å bidra til auka tryggleik og meistringsfølelse.

Kort fortalt

•    Senior-/dagsenter er eit ope tilbod til deg som bur heime
•    På dagsenteret kan du ta del i aktivitetar og få eit sosialt fellesskap
•    Dagsentera har ope på dagtid frå måndag til fredag
•    Du kan søke om plass ved å kontakte tildelingskontoret eller heimetenesta der du bur
•    Vi har også eigne dagsenter for personar med demens

Senior-/dagsenter finn du her:

Ytre bydel

Klipra seniorsenter, Fjellgata 42, Ålesund

Indre bydel

Spjelkavik seniorsenter på Spjelkavik omsorgssenter, Olav Sundes vei 2 i Spjelkavik (Moa)

Nordre bydel

Dagsenteret ved Haram omsorgssenter, Brattvåg
«Kulturen» på Eidet omsorgssenter, Tennfjord

Kva kan du gjere på senior-/dagsentera?

Ålesund

Klipra- og Spjelkavik seniorsenter er opne senter der vi tilbyr sosialt samvær, kulturelle opplevingar og fysisk aktivitet for alle som ønsker å ta turen innom. Her får du kjøpt påsmurt mat, kaker og middag. Det er også diverse underhaldning på sentera. Programmet finn du i halvårsplanen (lenke) som du kan plukke med deg frå senteret.

Herregruppe på Kliprasenteret er ein uformell møteplass for menn. Målsettinga er sosialt samvær med triveleg prat. Kaffi med noko å bite i. Ope for alle – det er berre å møte opp onsdagar kl.12.30.

Dagplass på seniorsentera
Vi har også tilbod om dagplass for dei som bur heime og som har behov for støtte eller eit meir tilrettelagt tilbod for å kome seg ut og treffe andre.

Kva inneber ein dagplass?

 • Transport til og frå senteret med drosje
 • Du et frukost og middag på senteret
 • Du får delta i dei ulike aktivitetane som skjer på senteret, som for eksempel bingo, trim, quiz, songkafé, avislesing og å gå på tur. (sjå lenke til halvårsplan)

Du finn også frisør og fotterapeut på begge sentera.  

Opningstider Klipra
Måndag til fredag: Ope for alle kl 08.30 – 15.30
Middag blir servert kl 13.30 – 15.00

Opningstider Spjelkavik
Måndag til fredag    kl. 09.00 – 15.30
Laurdag                   kl. 10.00 – 14.00
Søndag                   kl. 13.00 – 15.30
Middag blir servert  kl. 13.00 – 15.30

Sjå halvårsplan for seniorsentera Klipra og Spjelkavik våren 2020. (PDF, 9 MB)

Gamle Haram

Dagsenteret på Haram omsorgssenter tilbyr

Ulike aktivitetar som frukostgruppe, bingo, trim, song og musikk, hand- og trearbeid, avislesing og baking.

 • Turar, konsertar, jonsokfest, julefest o.l.
 • Middagsservering nokre dagar i veka
 • Dagtilbod for heimebuande personar med demens (sjå eigen artikkel)

Brukarane kan også bestille time hos frisør og fotpleie som held til vegg i vegg med dagsenteret.

«Fole kjekt å møtast»
Dette er eit tilbod med mål om førebygge einsemd blant eldre. Møta finn stad på biblioteket i Brattvåg og filialane på Lepsøy, Haramsøy, Vatne og Flemsøy/Skuløy. Samlingane er uformelle og det viktigaste er diskusjonen og samtalen undervegs, samt det sosiale med mat og småprat. Det er gratis lunsj og kaffi, og det er også gratis å kome seg på møta for alle som treng skyss. Ønsker du skyss ta kontakt med frivilligkoordinator Ingvild Haram på telefon 957 09 923.

 
"Kulturen" på Eidet omsorgssenter, Tennfjord tilbyr 
 • Bakedagar
 • Bingo og andre spel, quiz, avislesing, trim, song og bowling
 • Handarbeid og trearbeid
 • Besøk frå barnehagar
 • Turar, konsertar, festar og anna underhaldning
 • Torsdagsklubb med middag og kaffi/kake

Gamle Ørskog

 • På Ingerstova på Steinholt busenter er det kvar torsdagar kl 10-12 kafè med bingo v/ Ørskog bygdekvinnelag og Ørskog Frivilligsentral.
 • Kvar dag kl. 11-12: Menn møtest på Ørskog Frivilligsentral for prat og kaffi.
 • Frisør Åse Reite har open salong både på sjukeheimen og på Steinholt busenter kvar veke, og steller hår for ein rimeleg penge.
 • Kvar onsdag september – ca. påske kl. 11-12: God Helse trim på Fysiotrimmen med instruktørar. I samarbeid med Ørskog Frivilligsentral.
 • Kvar onsdag september – ca. påske kl 12-13: Kafè på Ørskog frivilligsentral etter trimmen. Alle velkomne med eller utan trim først.

Elektrisk passasjersykkel, triobike, kan lånast og brukast av alle, og du får opplæring i bruk før du legg i veg. Sykkelen er plassert på Ørskog sjukeheim.

Ønsker du deg ein besøksvenn eller vil vere besøksvenn, ta kontakt med Ørskog Frivilligsentral: tlf 977 12 943 eller gunnhild.irene.todal@alesund.kommune.no

Praktisk informasjon om tenesta

Mål med tenesta

Målet med dagsentertilboda er at brukarane skal oppleve

 • trivsel, meistring og fellesskap
 • miljøskifte og sosialt samvære
 • auka livskvalitet

Slik søker du plass på senior-/dagsenter

Du kan bruke digitalt skjema for søknad om omsorgstenester.
Søk om helse- /omsorgstenester

Heimetenesta eller tildelingskontoret kan også hjelpe deg med å søke.

Dagtilbod til personar med demens

Vi har også eigne dagtilbod for personar med demens.

 

Betaling

Til toppen