Seniorsenter og dagtilbod for eldre

Aktivitetstilbod for eldre i senior-/dagsenter

Gjennom sosiale, kulturelle og fysiske aktivitetar ønsker vi å legge til rette for ”den gode dagen”, og å bidra til auka tryggleik og meistringskjensle.

Kort fortalt

•    Senior-/dagsenter er eit ope tilbod til deg som bur heime
•    På dagsenteret kan du ta del i aktivitetar og få eit sosialt fellesskap
•    Dagsentera har ope på dagtid frå måndag til fredag
•    Du kan søke om plass ved å kontakte tildelingskontoret eller heimetenesta der du bur
•    Vi har også eigne dagsenter for personar med demens

Senior-/dagsenter finn du her:

 • Ytre bydel:

  • Klipra seniorsenter, Fjellgata 42, Ålesund

 • Indre bydel:

  • Spjelkavik seniorsenter på Spjelkavik omsorgssenter, Olav Sundes vei 2 i Spjelkavik (Moa)

 • Nordre bydel:

  • Dagsenteret ved Haram omsorgssenter, Brattvåg

  • «Kulturen» på Eidet omsorgssenter, Tennfjord

Dagplass på seniorsentera

Vi har også tilbod om dagplass for dei som bur heime og som har behov for støtte eller eit meir tilrettelagt tilbod for å kome seg ut og treffe andre.

Kva inneber ein dagplass?

 • Transport til og frå senteret med drosje
 • Du et frukost og middag på senteret
 • Du får delta i dei ulike aktivitetane som skjer på senteret, som for eksempel bingo, trim, quiz, songkafé, avislesing og å gå på tur. (sjå lenke til halvårsplan)

Kva kan du gjere på senior-/dagsentera?

Klipra- og Spjelkavik seniorsenter

Klipra- og Spjelkavik seniorsenter er opne senter der vi tilbyr sosialt samvær, kulturelle opplevingar og fysisk aktivitet for alle som ønsker å ta turen innom. Du finn også frisør og fotterapeut på begge sentera. 

Her får du kjøpt påsmurt mat, kaker og middag. Det er også diverse underhaldning på sentera.

Sjå halvårsplan for seniorsentera Klipra og Spjelkavik våren 2021. (PDF, 4 MB)
Programmet blir trykket opp i hefter som du kan plukke med deg frå senteret.

Herregruppe på Kliprasenteret er ein uformell møteplass for menn. Målsettinga er sosialt samvær med triveleg prat. Kaffi med noko å bite i. Ope for alle – det er berre å møte opp onsdagar kl.12.30.

Opningstider Klipra

 • Måndag til fredag: Ope for alle kl 08.30 – 15.30
 • Middag blir servert kl 13.30 – 15.00

Opningstider Spjelkavik

 • Måndag til fredag    kl. 09.00 – 15.30
 • Laurdag                   kl. 10.00 – 14.00
 • Søndag                   kl. 13.00 – 15.30
 • Middag blir servert  kl. 13.00 – 15.30

Klar, ferdig, gå!

Ålesund – Sunnmøre turistforening (ÅST) og førebygging og meistring i Ålesund kommune arrangerer turar for turglade menneske i ulik alder og ulik fysisk form. Ein legg vekt på at det skal vere eit sosialt og inkluderande miljø på turane.

Det vil være med turguide frå ÅST og ein person frå førebygging og meistring. Til startpunktet for turen vil det gå buss.
Prisen er kr. 100,- for korte turar utan ferge / kr. 200,- for lengre turar og turar der vi må ta ferge. På turane må ein sjølv ta med mat og drikke, og kanskje litt ekstra klær. All deltaking skjer på eige ansvar.

 • 20. august er det tur til Slyngstad/Fannevatnet kr. 200,-
 • 10. september er det tur til "Bedringens vei" i Valldal kr. 200,-
 • 24. september er det tur til Kviteberga i Sula kr. 100,-
 • 1. oktober er det tur til Tueneset kr. 100,-

Bussavgang frå Frivilligsentralen klokka 09.30 via Klipra seniorsenter (busstoppet), og frå Spjelkavik seniorsenter klokka 10.00 når det ikkje vært opplyst om noko anna.

Påmelding til turane er til tlf: 908 25 952 innan kl. 11.00 dagen før aktuell turdag.

Dagsenteret på Haram omsorgssenter

Dagsenteret holder til i 5.etg. på Haramsenteret i Brattvåg, same inngang som sjukeheimen, butikkane, frisørsalong og kafeen. Dagsenteret er opent kvar dag frå kl 9.30 –14.00. Det blir servert middag kvar dag i tillegg til ein formiddagskaffi og frukt. Det blir tilrettelagt ulike aktivitetar tilpassa brukergruppa. To frå personalet jobbar på senteret. 

Måndag, onsdag og fredag er opent for seniorar. Onsdagane er bingo hovudaktiviteten. I tillegg til andre aktivitetar som trim, quiz, song m.m. 

Sjå også tilbodet dagtilbod personar med demens

For å få plass på dagsenteret, må ein sende inn søknad og få eit vedtak. Brukarane kan bli henta og køyrt heim av personalet på dagsenteret etter avtale.

Kontakt oss på telefonnummer: 46847511.

«Fole kjekt å møtast» 

Startar opp hausten 2021, sjå møtedatoar i eigen artikkel her på heimesida.

Dette er eit tilbod med mål om førebygge einsemd blant eldre. Møta finn stad på biblioteket i Brattvåg og filialane på Lepsøy, Haramsøy, Vatne og Flemsøy/Skuløy.

Samlingane er uformelle og det viktigaste er diskusjonen og samtalen undervegs, samt det sosiale med mat og småprat. Det er gratis lunsj og kaffi, og det er også gratis å kome seg på møta for alle som treng skyss.

Ønsker du skyss ta kontakt med frivilligkoordinator Ingvild Haram på telefon 957 09 923.

"Kulturen" på Eidet omsorgssenter

"Kulturen" på Eidet omsorgssenter i Tennfjord tilbyr:
 • Bakedagar
 • Bingo og andre spel, quiz, avislesing, trim, song og bowling
 • Handarbeid og trearbeid
 • Besøk frå barnehagar
 • Turar, konsertar, festar og anna underhaldning
 • Torsdagsklubb med middag og kaffi/kake

Ørskog Frivilligsentral

 • På Ingerstova på Steinholt busenter er det kvar torsdagar kl 10-12 kafè med bingo v/ Ørskog bygdekvinnelag og Ørskog Frivilligsentral.
 • Kvar dag kl. 11-12: Menn møtest på Ørskog Frivilligsentral for prat og kaffi.
 • Frisør Åse Reite har open salong både på sjukeheimen og på Steinholt busenter kvar veke, og steller hår for ein rimeleg penge.
 • Kvar onsdag september – ca. påske kl. 11-12: God Helse trim på Fysiotrimmen med instruktørar. I samarbeid med Ørskog Frivilligsentral.
 • Kvar onsdag september – ca. påske kl 12-13: Kafè på Ørskog frivilligsentral etter trimmen. Alle velkomne med eller utan trim først.

Elektrisk passasjersykkel, triobike, kan lånast og brukast av alle, og du får opplæring i bruk før du legg i veg. Sykkelen er plassert på Ørskog sjukeheim.

Ønsker du deg ein besøksvenn eller vil vere besøksvenn, ta kontakt med Ørskog Frivilligsentral: tlf 977 12 943 eller gunnhild.irene.todal@alesund.kommune.no

Praktisk informasjon om tenesta

Mål med tenesta

Målet med dagsentertilboda er at brukarane skal oppleve

 • trivsel, meistring og fellesskap
 • miljøskifte og sosialt samvære
 • auka livskvalitet

Slik søker du plass på senior-/dagsenter

Du kan bruke digitalt skjema for søknad om omsorgstenester.
Søk om helse- /omsorgstenester

Heimetenesta eller tildelingskontoret kan også hjelpe deg med å søke.

Dagtilbod til personar med demens

Vi har også eigne dagtilbod for personar med demens.

Betaling

Til toppen