Førebygging og meistring

Førebygging og meistring

Verksemd for Førebygging og meistring er ei verksemd for førebyggande tenester og har som overordna målsetting å bidra til at kvar enkelt kan leve mest mogleg sjølvstendig og ha ein aktiv og meiningsfylt kvardag uavhengig av alder og funksjonsnivå.

Verksemda rommar eit mangfald av tenester:

  • ergoterapi
  • fysioterapi
  • kvardagsrehabilitering
  • syn- og høyrselskontakt
  • seniorsenter med dagaktivitetstilbod for eldre
  • dagaktivitetstilbod for personar med demenssjukdom
  • demensteam
  • støttekontaktteneste
  • hjelpemiddelformidling

Verksemdsleiar

Camilla Almås, tlf 99 49 35 53

Avdelingsleiarar

 

Søk etter kontaktinformasjon

Til toppen