Familieinnvandring

Du kan søke UDI om familieinnvandring om du har nær familie i Norge.

Familieinnvandring skil gjerne mellom familiegjenforeining og familieetablering. Familiegjenforeining gjeld dei som allereie har familie i Norge og ønsker å bli sameina i Norge medan familieetablering gjeld dei som ønsker å bli ein familie i Norge.

For å få eit familieinnvandringsløyve må alle krava i regelverket vere oppfylt. Det er ulike krav og reglar avhengig av kva type familiemedlem du søker med.

Dei som søkar om familieinnvandring er vanlegvis ektefelle eller barn av ein som allereie bur i Norge. Andre døme er foreldre som har barn i Norge, dei som skal gifte seg med ein i Norge eller er heilsøsken. Søk om familieinnvandring her.

Personar frå land med høg førekomst av tuberkulose som skal vere over tre månader i Norge har plikt til tuberkuloseundersøking.

 

Information in English