Arbeidsinnvandring

Dersom du ønsker å komme til Norge for å arbeide, treng du eit opphaldsløyve.

Som regel må du skaffe deg ein jobb først. Kva opphaldsløyve du skal søke UDI om, er avhengig av kva kompetanse du har, og kva jobb du skal gjere i Norge.

Slik går du fram for å søke om arbeidsinnvandring.

Personar frå land med høg førekomst av tuberkulose som skal vere over tre månader i Norge har plikt til tuberkuloseundersøking.

Information in English