Vel gjennomført funksjonstest av Korsatunellen.

Onsdag 17. januar ble det gjennomført en funksjonstest av Korsatunellen i regi av Sivilforsvaret og Ålesund kommune.

Korsatunellen - Klikk for stort bileteKorsatunellen blir flittig brukt av fotgjengere i Ålesund sentrum Ålesund kommune

Korsatunellen er en godt brukt passasje blant fotgjengere i Ålesund sentrum, og med en kapasitet på 1 000 personer er det nest største tilfluktsrommet i Ålesund. I en krisesituasjon skal tunellen rigges om til drift som tilfluktsrom i løpet av 72 timer, og nødvendig utstyr for istandsetting skal finans i rom som er tilknytt tunellen.

Onsdag 17. januar ble den rigga om fra en «fredstilstand» til en «krigstilstand i løpet av de åtte timene Sivilforsvaret holdt på. Det skulle rigges opp med tørrtoalett og sykestue, og det skulle utføres trykktest, i tillegg til at aggregat og strømforsyninga skulle testet.

Det er Ålesund kommune som har ansvaret for vedlikehold av rommet, mens Sivilforsvaret har ansvar for drift og klargjøring. Sivilforsvaret stilte med rundt 20 av sine vernepliktige. Ordfører Håkon Lykkebø Strand, varaordfører Monica Molvær, representant fra Giske kommune, avdeling for beredskap og bydrift var også til stede på øvinga. En representant fra beredskapsutvalget i Røde Kors foreningene i Ålesund kommune var også innom en tur.

Vellykket øving

I en reel situasjon har Sivilforsvaret 72 timer på å greie å oppnå kravet om beredskapstid, mens de nå hadde åtte timer på seg. På disse åtte timene kom Sivilforsvaret i mål med å sette opp tørrtoalett, men de rakk ikke å sette opp sykestue på disse timene. Men de regner likevel øvinga som vellykket siden de hadde klart dette hadde de hatt 72 timer til rådighet. I ettertid vil de merke opp delene til teltene, slik at dette vil bli lettere å gjennomføre neste gang.

Klargjøring og drift av tilfluktsrom er svært arbeidskrevende, og en er derfor avhengig av å ha et tett og godt samarbeid mellom kommunen og Sivilforsvaret. Det fikk vi til under øvinga, sier Vidar Tollås som er beredskapsrådgiver i Ålesund kommune.

Det er planlagt en ny øvelse etter sommeren. 

Har du utstyr klart i ei krise?

Vi minner om at vi alle er en del av beredskapen i Norge, og at DSB anbefaler at hver enkelt har nok utstyr, mat og varme til å klare seg selv i 3 dager. Inne på nettsida til Sikker Hverdag kan du sjekke om ditt beredskapslager er klart.