Skal hjelpe ungdom med utviklingshemmingar over i voksenlivet

Ålesund kommune ønsker å hjelpe ungdom med utviklingshemming/forstyrrelser og familiene deres til å gjøre overgangen til voksenlivet lettere.

Jente med utviklingshemming i bibliotek - Klikk for stort bileteJente med utviklingshemming i bibliotek Shutterstock

Praktisk informasjon om arrangementet 

Overgangen fra ungdom til voksen ved fylte 18 år er en stor omstilling for alle, men for ungdommer med utviklingshemming eller andre utviklingsforstyrrelser og familiene deres, kan denne overgangen være svært utfordrende.

Livsmessa - Veivalg har som mål å gi disse en oversikt over tilgjengelige tilbud, samt informasjon og muligheter for å komme i kontakt med kontaktpersoner og nettverk.

Målet er å legge til rette for myndiggjøring og mestring i samsvar med kommunens helhetlige strategi for helsetjenester, innsatstrappen.

På messen vil det være stands med representanter innen arbeid, utdanning, bolig og fritid/kultur som vil presentere og informere om sine tilbud. I tillegg vil det være stands som tilbyr relevante hjelpemidler, og det vil bli vist frem velferds- og mestringsteknologi.

– NFU applauderer denne messen! Dette er noe av det viktigste som har skjedd i Ålesund for utviklingshemmede og deres pårørende på mange år. Det å samle alle disse instansene og tilbudene både innen skole, jobb, bolig og fritid vil kunne gi en unik oversikt for våre medlemmer.

Noe av det pårørende ofte er usikker på er å vite hvor man skal begynne å henvende seg, og i hvilken rekkefølge man skal gjøre ting i, spesielt i forbindelse med overganger mellom forskjellig livsfaser. Viktigheten av god informasjon til rett tid kan ikke understrekes nok.

Vi gleder oss til messen og vil selvsagt også ha en egen stand der. Dette er en utvidet utdanningsmesse for de som faller litt utenfor a4 løpet, poengterer lokallagsleder i Norges forbund for Utviklingshemmede, Janne Muri.