Siste møte i Ålesund kommunestyre og utdeling av Heidersprisen 2023

Det siste kommunestyremøte i den noverande kommunen vert halde torsdag 30. november kl. 15.00. Då skal blant anna Heidersprisen 2023 utdelast, i tillegg skal det godkjennast sluttrapportar for Kolvikbakken ungdomsskole og Skodje barneskole.

mann og damer - Klikk for stort bileteDet siste kommunestyremøtet i noverande kommunestyret Ellen Taraldset

Heidersprisen 2023 skal delast ut på det siste kommunestyremøtet for den noverande kommunen. Det var under det nest siste formannskapsmøtet for den noverande kommunen at Mariell Gausnes Aasen og Thea Elise Vestre Aasen og Cheerleadergruppa Ørskog Angels blei valde som vinnarar av Heidersprisen.

Heidersprisen tildelast som heider for betydnings full, samfunnsnyttig innsats for innbyggarar i Ålesund kommune. Prisen er ei påskjønning for utført arbeid, og som kan vere ei oppmuntring til å halde fram det gode arbeidet. 

Godkjenning av sluttrapportar

Begge oppgraderingsprosjekta for Kolvikbakken ungdomskolen og Skodje barneskole blei gjennomført innanfor budsjetta. Ved Kolvikbakken ungdomsskole vart det bruk 21,8 millionar mindre enn det som var budsjettert, og tilrådinga frå Ålesund kommunale eigedom (ÅKE) seier at det skal avsettast 1 million til gjenståande arbeid og 5,5 millionar skal avsettast til garanti- og reklamasjonskostnadar. 

Av dei gjenståande 14,2 millionane tilrår ÅKE:

 • redusere tilskot med 1,2 millionar.
 • redusere meirverdiavgiftkompensasjon på 2,8 millionar
 • finansiere (låneopptak) på 10,3 millionar til investeringstiltaket «Strategisk erverv av eigedom»

Ved Skodje barneskole vart det brukt 390 000 mindre. Her er tilrådinga frå ÅKE at det resterande beløpet skal gå til ferdigstilling av uteområdet og til bruk av eventuell garanti og reklamasjonssaker.
 

Vertskommunesamarbeid mellom Fjord og Ålesund 

Ålesund har vore vertskommune for dei kommunale tenestene for innbyggarane i Fjord kommune sidan 2020. Det er ønska å fortsette denne avtalen, og dette skal no opp i kommunestyret.

Andre saker på sakslista:

 • Tertialkontroll pr. 31.08.23
 • Finansrapport pr. 2.tertial 2023
 • Budsjettkontroll 2. tertial 2023 Ålesund kommunale eigedom KF
 • Budsjettkontroll T2-2023 Ålesund brannvesen KF
 • Budsjettkontroll T2-2023 Møre og Romsdal 110-sentral
 • Sparebanken Møre Arena - skifte av kunstgrasdekke. Ny vurdering av tidlegare vedtak
 • Detaljregulering for Stokkereitane, gbnr. 161/6 mfl. - 
 • Alvika - gbnr. 33/1 - Massedeponi - detaljregulering -Sluttbehandling.
 • Detaljregulering for Steinvågneset-Skarbøvik, 122/23 mfl.- Vegformål - Sluttbehandling.

 

Du kan lese meir om sakane i møteprotokollen, og du kan følge møtet direkte på KommuneTV