Livslyst - Meistringskurs for vaksne etterlatne

Livslyst er eit meistringskurs for vaksne etterlatne som har mista ein nærståande. Kurset vert arrangert i samarbeid mellom Pårørendekoordinator i Ålesund, og kreftkoordinatorane i Ålesund og Sula.

Livslyst er eit kurs for vaksne etterlatne som har mista ein nærståande

Kurset bygger på kognitiv læring, og gir nyttige verktøy for å meistre kvardagen når livet er vanskeleg. Deltakarane får og høve til å utveksle erfaringar med andre som er i ein samanliknbar situasjon.

Kurset er gratis, går over fire kveldar og er ope for deltakarar frå heile Møre og Romsdal

Datoar for haust 2023:

  • Tirsdag 17 oktober 16.30- 19.00
  • Tirsdag 24 oktober 16.30-19.00
  • Tirsdag 31 oktober 16.30-19.00
  • Tirsdag 7 november 16.30-19.00

Stad: Ålesund rådhus, Møterom 364 i Lavblokka (same inngang som biblioteket)

Påmelding og meir info:

Pårørendekoordinator Merete Kløvning
Tlf: 480 91 554 Epost: merete.brungot.klovning@alesund.kommune.no