Kronprinsparets Fond lanserer Flyt-program i Ålesund

I helga blei det endeleg arrangert oppstart for Flyt-programmet i Ålesund, eit initiativ som gir ungdommar i området høvet til å dyrke vennskap, forme framtidsdraumane sine og reflektere over eigen identitet i møte med andre.

Gruppebilete av deltakarar - Klikk for stort bileteNo er Flyt i gong! Ålesund kommune

29 ungdommar er no klare for eit år fylt med utfordrande aktivitetar og meningsfull læring, takka vere Kronprinsparets Fond.

Betre sjølvinnsikt er nøkkelen

Flyt-programmet er nøye utforma av Kronprinsparets Fond i samarbeid med ungdommar og ekspertar, og er spesialdesigna for tiandeklassingar, med nyttige øvingar og spennende aktivitetar. Hovudmålet er å førebu dei unge på overgangen til vidaregåande skole, med siktemål om å auke sjansane deira til å følge ein høgare utdannings-veg. Dette målet blir realisert gjennom auka innsikt i eigne styrker og evner.

Programmet legg òg vekt på å bygge sterke vennskap som går på tvers av skolegrensene, gi ungdommane høve til å utforske ulike aktivitetar og oppleve meiningsfull læring. Alt dette blir tilgjengeleg for ungdommane utan kostnad, takka vere generøs støtte frå Kronprinsparets Fond.

Førebur dei unge på framtida

Vidar Åkre, prosjektleiar for Flyt-programmet, uttalte: «Flyt rustar ungdommane til å gje verd til andre rundt seg, og utgjer ein vesentleg del av satsinga på ungdom i Ålesund kommune.»

Oppstartshelga var fylt med spennande aktivitetar som havrafting, kampsport og andre engasjerande opplevingar, og det vart knytt mange nye vennskap. Flyt i Ålesund samarbeider nært med Dale Oen Academy Møre, som nyleg starta opp i Ålesund. 

Takk til engasjerte Flyt-leiarar: Elena Martinez, Amalie Marstrander Nedregaard og Joakim Larsen Ulvestad.