Her kan du lære korleis du startar og driv ei bedrift!

Møt hoppid.no, Brønnøysundregistra og Altinn på ope møte i Ålesund den 20. mars.

Pixabay.com

Planlegg du å starte di eiga bedrift, eller er du alt i gong? Då er det viktig å vite kva for regler som gjeld.

På informasjonsmøtet vil du få informasjon frå gründertenesta hoppid.no, Brønnøysundregistra og Altinn om tema som er viktige å tenke på, før og etter oppstarten, og når du er i drift.

Tid og stad:

Stad: ÅKP Blue Innovation Arena NMK
Tid: 20.mars klokka 12:00-14:00

Meld deg på her

Program

 • Lokal gründerhjelp v/gründertenesta hoppid.no
 • Kva må du tenke på før og under oppstarten? v/Brønnøysundregistra
  • Kva opplev brukarane at det er vanskeleg å forstå?
  • Kvifor er det viktig å planlegge godt?
  • Verktøykassa for å starte og drive bedrift i Altinn, med guider og rettleiarar
 • Val av organisasjonsform v/Brønnøysundregistra
  • Litt om dei vanlegaste organisasjonsformene og korleis du registrerer bedrifta di
 • Praktisk bruk av Altinn- v/Digitaliseringsdirektoratet
 • Kva er det viktig å gjere når du skal drive bedrift- ved Brønnøysundregistra
  • «Starte å drive bedrift» som digital verktøykasse i Altinn- med tilpassa rettleiing og informasjon om å drive aksjeselskap og enkeltmannsforetak.
  • Rapporteringsplikter
  • Skatt og avgift
  • Bokføring og rekneskap
  • Andre relevante tema
  • Andre relevante tema som etterspørres frå salen

Vel møtt!

Arrangør er hoppid.no kontora til Ålesund kommune, Haram kommune, Sula kommune og ÅKP.