Fritidskort, namn på park og ungdomsmiljøa på sakslista til formannskapet

Tysdag 5. september er det møte i Ålesund formannskap. På sakslista står blant anna fritidskort, namn på park i Ålesund sentrum, søknad om tilskot til Pride. Møtet blir sendt direkte frå kl. 09.30 på Kommune-TV. 

Formannskapet


Dette er sakane som skal opp: 

 • Innføring av lokalt fritidskort
 • Namn på park innanfor reguleringsplanen "Ålesund Sentrum" - Gbnr. 200/93.
 • Namn til to vassbehandlingsanlegg knytt til Brusdalsvatnet.
 • Nytt vegnamn på del av Borgundvegen på Nørve/Lillenørve.
 • Orientering - status for Kontantkassa
 • Utkast til retningslinjer for arbeidsløyve på kommunal veg
 • Ny selskapsavtale for Sunnmøre regionråd IKS
 • Ny selskapsavtale for Åknes/Tafjord beredskap IKS
 • Nye vedtekter for Ingebrigt Davik-huset KF
 • Samarbeid for landbrukstenester - vertskommuneavtale
 • Samarbeidsavtale med Helse Møre og Romsdal HF
 • Organisering av kulturskoletilbodet frå 2024 - vertskommuneavtale
 • Prinsipp for deling av eigedelar, gjeld og eigenkapital i Ålesund kommune mellom Haram kommune og Ålesund kommune
 • Søknad om tilskot frå formannskapet sin reservepost - Ålesund Pride 2022-arrangementet
 • Om ungdomsmiljøa i Ålesund
 • Vidare samarbeid om realisering av Børdalslinja


Sjå saksliste og følg møtet via Kommune-TV
 

Alle saksdokument til møtet finn du i Møteportalen.