Forseinka fakturering for nokre helsetenester

Vi har gått over til nytt pasientjournalsystem og er diverre forseinka i utsending av faktura for nokre helsetenester. Les om dette gjeld deg. 

Foto av et par hender som holder et brev - Klikk for stort bilete

Grunna omfattande omleggingar, kapasitetsutfordringar i Helseplattformen og ferieavvikling, blir utsending av faktura for juni og juli forseinka.

Vi beklager den ulempe dette medfører for deg som får faktura for betalingstenester.

Dette gjeld desse tenestene

  • Dagtilbod
  • Praktisk bistand
  • Korttidsopphald
  • Kommunalt trekk for vederlag utover trekk frå NAV

Plan for utsending av faktura 

  • Faktura for juni sendast ut innan 15. august
  • Faktura for juli sendast ut innan 30. august
  • Faktura for august sendast ut innan 20. september