Desse vann Ålesund kommune sine prisar for 2021

Seks verdige vinnarar av heiderseteikn og prisar blei feira på Parken kulturhus i går.

Ålesund har seks heidersteikn og prisar som skal tildelast årleg. Prisane blir delt ut på kommunestyret sitt siste møte, vanlegvis i desember. På grunn av pandemien blei dette utsatt.

Torsdag 7. april, i forkant av kommunestyret sitt møte, var det prisutdeling med kulturelle innslag på Parken kulturhus.

Dette er prisvinnarane:

Vi gratulerer!