Hovudutval for helse og omsorg

Pleie- og omsorgstenesta, helsetenester og psykisk helse er sentrale oppgåver for hovudutval for helse og omsorg.

Det politiske arbeidet på nivået under kommunestyret skal vere organisert som utval, oppretta med heimel i § 5-7 i kommunelova. 

Hovudutvala er saksførebuande organ for kommunestyret, men har og vedtaksmynde i saker, slik det går fram av vedtatt delegeringsreglement. Kvart hovudutval har 11 medlemmar.

Runar Paulsen (H) er leiar og Lars Barstad Løvold (FrP) nestleiar i hovudutval for helse og omsorg.

Sjå medlemmar, møteplan og dokument for hovudutvalet.

Hovudutvalet for helse og omsorg har kjerneoppgåver med å hjelpe innbyggarane til å kunne leve eit så aktivt og sjølvstendig liv som mogleg. Utvalet sitt fagområde er pleie- og omsorgsteneste, helseteneste, psykisk helse og rus, aktivitet og sysselsetting.