Politisk styring

Kommunestyret er øvste politiske organ i Ålesund kommune. 

 

Dei folkevalde politikarane gjer vedtak som administrasjonen utfører. Kommunestyret er valt for fire år, og har i perioden 2023 - 2027 til saman 47 representantar.

Partifordeling og gruppeleiarar i Ålesund kommunestyre

Partifordeling og gruppeleiarar i Ålesund kommunestyre
Parti Tal Gruppeleiar Mobil E-post
Arbeiderpartiet 7 Anne Berit Støyva Emblem 92243364 anne.berit.stoyva.emblem@politikar.alesund.no
Høyre 11 Monica Molvær 97501202 Monica.Molvaer@politikar.alesund.no
Fremskrittspartiet 13 Harald Tom Nesvik 93063535 Harald.Tom.Nesvik@politikar.alesund.no
Senterpartiet 1 Karoline Stette 97469009 karoline.stette@politikar.alesund.no
Ålesundlista 7 Hans Kjetil Knudsen 91557310 hans.kjetil.knutsen@politikar.alesund.no
Kristelig Folkeparti 2 Tore Johan Øvstebø 48065647 tore.johan.ovstebo@politikar.alesund.no
Miljøpartiet De Grønne 1 Jarle Hauge Steffensen 47031224 jarle.hauge.steffenssen@politikar.alesund.no
SV-Sosialistisk Venstreparti 2 Anders Lindbeck 41108873 Anders.Lindbeck@politikar.alesund.no
Venstre 1 Håvard Urkedal 99482845 havard.urkedal@politikar.alesund.no
Rødt 1 Malena Strømmen Malakzadeh 91148408 Malena.Strommen.Malakzadeh@politikar.alesund.no
Industri- og næringspartiet 1 Andrew Øystein Taylor 41604260 andrew.oystein.taylor@politikar.alesund.no

Mange av politikarane i kommunestyret er medlemmer i eit hovudutval. Det er tre slike utval: Hovudutval for kultur og oppvekst, hovudutval for helse og omsorg, hovudutval for teknisk, miljø og samferdsel.

Ålesund blir også styrt gjennom formannskap, planutval, kommunedelsutval og ulike råd. Dessutan er kommunen representert i interkommunale selskap, kommunale føretak og selskap med ulik organisasjons- og styringsstruktur.

Kontaktinformasjon og møteoversikt

Her finn du møteoversikt og kontaktinformasjon til medlemmar og varamedlemmar i ulike folkevalde organ: Møteoversikt - Ålesund kommune (alesund.kommune.no)

Møteplan

Formannskapet vedtok 21.11.23 ein møteplan for det komande året: Møtekalender 2024 vedtatt i formannskapet 21.11.23.pdf (PDF, 233 kB). Denne planen blir gjerne justert undervegs og det er derfor tryggast å sjå møteoversikten deet er lenka til lenger oppe i denne artikkelen.

Politisk sekretariat

Politisk sekretariat administrerer det politiske systemet i kommunen og er eit bindeledd mellom ordførar, administrasjonen og eksterne aktørar.