Viktig informasjon om korona

Ålesund kommune følger nasjonale råd og reglar. Det er gult nivå på skolar og barnehagar til og med fredag 17. september.

Koronatest | Vaksine | Smittetal | Alt om korona | Information about corona in other languages

Politisk styring

Politisk styring

Kommunestyret er øvste politiske organ i Ålesund kommune. 

Illustrasjon av organisasjonkart - Klikk for stort bilete Dei folkevalde politikarane gjer vedtak som administrasjonen utfører. Kommunestyret er valt for fire år, og har i denne perioden 77 representantar.

Partifordeling og gruppeleiarar i Ålesund kommunestyre

Partifordeling og gruppeleiarar i Ålesund kommunestyre
Parti Tal Gruppeleiar Mobil E-post
Arbeiderpartiet 16 Geir Ove Leite 99701651 geir.ove.leite@alesund.kommune.no
Høyre 14 Dag Olav Tennfjord 97175730 Dag.Olav.Tennfjord@alesund.kommune.no
Fremskrittspartiet 13 Thorbjørn Fylling 92822655 thorbjorn.fylling@alesund.kommune.no
Senterpartiet 10 Lisa Alvestad Janet Roelofs 95229926 92049430 lisa.alvestad@alesund.kommune.no Janet.Roelofs@alesund.kommune.no
Ålesundslista 6 Hans Kjetil Knudsen 91557310 hans.kjetil.knutsen@alesund.kommune.no
Kristelig Folkeparti 5 Tore Johan Øvstebø 48065647 tore.johan.ovstebo@alesund.kommune.no
Miljøpartiet De Grønne 4 Jarle Hauge Steffensen 47031224 jarle.h.steffenssen@alesund.kommune.no
SV-Sosialistisk Venstreparti 2 Anders Lindbeck 41108873 anders.lindbeck@alesund.kommune.no
Pensjonistpartiet 2 Eldar Andreas Eilertsen 90063220 eldar.andreas.eilertsen@alesund.kommune.no
Venstre 2 Hans Endre Sæterøy 90698888 Hans.Endre.Saeteroy@alesund.kommune.no
Rødt 1 Malena Strømmen Malakzadeh 91148408 malena.strommen.malakzadeh@alesund.kommune.no
Partiet De Kristne 1 Ole G. Steen 92608716 ole.gerhard.steen@alesund.kommune.no
Uavhengig 1 Preben Dimmen 47658965 Preben.Dimmen@alesund.kommune.no

Alle politikarane i kommunestyret er medlemmer i ein komité. Komitéane kan ikkje gjere endelege vedtak, men behandlar saker på sitt saksfelt og innstiller til vedtak i kommunestyret.

Ålesund blir også styrt gjennom formannskap, planutval, kommunedelsutval og ulike råd. Dessutan er kommunen representert i  interkommunale selskap, kommunale føretak og selskap med ulik organisasjons- og styringsstruktur.

Her finn du møteplan og andre opplysningar om dei ulike politiske organa Ved å klikke på for eksempel kommunestyret, får du opp medlemmane og kontaktopplysningane deira. Og klikkar du på møtedato, får du opp saksdokumenta til det aktuelle organet. Innkalling og saksdokument blir lagt ut om lag ei veke før møtet skal vere.

Møteplan 2021

Formannskapet vedtok 16.03.21 å justere møteplanen for 2021 (PDF, 642 kB)

Merk: Oppdatert møtekalender til ei kvar tid finn du også i lenka til møteplan litt lenger oppe i denne artikkelen.

Politisk sekretariat administrerer det politiske systemet i kommunen og er eit bindeledd mellom ordførar, administrasjonen og eksterne aktørar.

Til toppen