Politikk og kommunikasjon

I denne verksemda finn vi politisk sekretariat, kommunikasjon, grafisk design og trykkeri.

Verksemdsleiar: Christine Rørvik (konstituert)

Søk etter kontaktinformasjon