Politikk og kommunikasjon

Politikk og kommunikasjon

I denne verksemda finn vi politisk sekretariat, kommunikasjon, grafisk design og trykkeri.

Verksemdsleiar: Dagrunn Lorgen Jensen

Søk etter kontaktinformasjon

Til toppen