Politikk og kommunikasjon

I denne verksemda finn vi politisk sekretariat, kommunikasjon, grafisk design og trykkeri.

 

Verksemdsleiar: Lovise Kvalsund Otterlei (konstituert)

Søk etter kontaktinformasjon