Arbeidet med kommunedeling

Stortinget vedtok 16. juni 2022 at Ålesund kommune skal delast opp og at det frå 1. januar 2024 skal etablerast to nye kommunar, Ålesund og Haram, med dei same grensene som før kommunesamanslåinga 1. januar 2020. 

Prosessen fram til Ålesund kommune søkte om deling

Tidsplan for kommunedeling, val og etablering

September 2022

Tilsetting av prosjektleiarar i begge kommunane og kommunedirektør Haram.

01.09.2022

Januar 2023

Administrativ styringsstruktur i dei nye kommunane må vere klar.

01.01.2023

31. mars 2023

Frist for innlevering av listeforslag til vala.

31.03.2023

Juni 2023

Politisk styringsstruktur behandla i kommuneutvala.

01.06.2023

1. juli 2023

Siste frist innplassering alle tilsette i dei to nye kommunane.

01.07.2023

11. september 2023

Kommunestyre- og fylkestingsval.

11.09.2023

Oktober 2023

Konstituering av kommunestyre i kommunane Haram og Ålesund.

01.10.2023

1. januar 2024

Etablering av Haram kommune og Ålesund kommune.

01.01.2024