Bygge- og delesaker i kartet

Lurer du på korleis det ligg an med byggesaka eller delesaka på eigedomen din? Du kan no gå inn på kartløysinga til kommunen og sjå status og dokument knytt til saka.

Vi har to kartløysingar WebInnsyn og GeoInnsyn der du kan sjå informasjon om bygge- og delesaker. Vi tilrår at innbyggjarane vel GeoInnsyn.

Sjå detaljar om bygge- og delesaker i Geoinnsyn

Byggesakerdelesaker og dispensasjonar har kvart sitt kartlag i GeoInnsyn. Har du gjort et val i kartmenyen utan at det blir vist noko i kartet? Zoom inn i kartet, så kjem sakene opp.

Bygge- og delesaker i GeoInnsyn
Kart Rettleiing
Byggesak i GeoInnsyn Brukarrettleiing (PDF, 4 MB)
Delesaker i GeoInnsyn Brukarrettleiing (PDF, 2 MB)
Dispensasjonar i GeoInnsyn Brukarrettleiing (PDF, 2 MB)

Sjå detaljar om bygge- og delesaker i WebInnsyn

Bygge- og delesaker i WebInnsyn
Kart Rettleiing
Byggesak i WebInnsyn Brukarrettleiing (PDF, 2 MB)
Delesaker i WebInnsyn Brukarrettleiing (PDF, 3 MB)
Dispensasjonar i WebInnsyn Brukarrettleiing (PDF, 851 kB)

Sjå her for meir rettleiing om bruk av kart og link til WebInnsyn.

 

Bygge- og delsaker

Innsynsførespurnad via e-post til kommunen

Innsyn i kommunedelplanar og reguleringsplanar finn du på eiga nettside.

Ønsker du innsyn i eldre byggesaker kan du sjå i innsyn frå dei gamle kommunane.

Artikkelliste