Innsyn i bygge- og delesaker

Bygge- og delesaker i kartet

Lurer du på korleis det ligg an med byggesaka eller delesaka på eigedomen din? Du kan no gå inn på kartløysinga til kommunen og sjå status og dokument knytt til saka.

Vi har to kartløysingar WebInnsyn og GeoInnsyn der du kan sjå informasjon om bygge- og delesaker. Vi tilrår at innbyggjarane vel GeoInnsyn.

Byggesaker og delesaker har kvart sitt kartlag i GeoInnsyn. Har du gjort et val i kartmenyen utan at det blir vist noko i kartet? Zoom inn i kartet, så kjem sakene opp.

Bygge- og delsaker

Innsyn i kommunedelplanar og reguleringsplanar finn du på eiga nettside.

Til toppen