Bygge- og delesaker i kartet

Lurer du på korleis det ligg an med byggesaka eller delesaka på eigedomen din? Du kan no gå inn på kartløysinga til kommunen og sjå status og dokument knytt til saka.

Vi har to kartløysingar Isy Map og Isy Map Server der du kan sjå informasjon om bygge- og delesaker. Vi tilrår at innbyggjarane vel Isy Map.

Sjå detaljar om bygge- og delesaker i Isy Map

Byggesakerdelesaker og dispensasjonar har kvart sitt kartlag i ISY Map. Har du gjort et val i kartmenyen utan at det blir vist noko i kartet? Zoom inn i kartet, så kjem sakene opp.

Bygge- og delesaker i Isy Map
Kart Rettleiing
Byggesak i Isy Map Brukarrettleiing (PDF, 4 MB)
Delesaker i Isy Map Brukarrettleiing (PDF, 2 MB)
Dispensasjonar i Isy Map Brukarrettleiing (PDF, 2 MB)

Sjå detaljar om bygge- og delesaker i Isy Map Server

Bygge- og delesaker i Isy Map Server
Kart Rettleiing
Byggesak i Isy Map Server Brukarrettleiing (PDF, 2 MB)
Delesaker i Isy Map Server Brukarrettleiing (PDF, 3 MB)
Dispensasjonar i Isy Map Server Brukarrettleiing (PDF, 851 kB)

Sjå her for meir rettleiing om bruk av kart og link til Isy Map Server.

 

Bygge- og delsaker

Innsynsførespurnad via e-post til kommunen

Innsyn i kommunedelplanar og reguleringsplanar finn du på eiga nettside.

Ønsker du innsyn i eldre byggesaker kan du sjå i innsyn frå dei gamle kommunane.