Om innsyn frå dei gamle kommunane

Dei historiske innsynsportalane inneheld postlister og møtedokument frå sak-/arkivsystema til dei gamle kommunane.

Innsynsportalane har følgande startdatoar:

  • Sandøy kommune inneheld postliste frå 31.02.2016, men politiske saker frå 01.08.2015.
  • Skodje kommune inneheld postliste frå 23.09.2015.
  • Ørskog kommune inneheld postliste frå 15.06.2009.
  • Ålesund kommune før 2020 inneheld postliste frå 01.11.2010.
  • Ålesund kommune og fellesnemnd inneheld postliste for fellesnemnda frå 11.09.2017, med ein gradvis overgang til nye Ålesund kommune etter kommunevalget 2019.

 

Dokument tilgjengelege i fulltekst:

  • Alle politiske saker er i utgangspunktet publisert i fulltekst.
  • Sandøy: Bygge- og delesaker frå 31.05.2016
  • Ålesund: Plansaker frå 01.01.2012 og bygge-/delesaker frå 01.10.2012.
  • Saksarkivet til fellesnemnda 2017-2019.


Det som ikkje er fulltekstpublisert kan du bestille innsyn i ved å klikke på knappen Bestill dokument inne i postlista. Dersom du ikkje finn det du leitar etter, kan du ta kontakt med Ålesund kommune på postmottak@alesund.kommune.no.