Her kan du søke etter saker i kommunen. Du kan skrive inn ord som vert nytta i tittelen på saka du leiter etter, og trykkje 'søk' for å sjå ei liste over sakene som passar med søkjekriteriet. Når du har fått lista over saker, kan du klikke på sakstittelen for å få meir informasjon om saka, samt ei liste over dokument som er knytt til saka.

Plansaker, byggesaker og saker til politisk behandling er publisert i fulltekst tilbake til 01.01.20. Andre saker er ikkje fulltekstpublisert, og har ei tidsavgrensing på eit år. Innsyn for dei gamle kommunane finn du her.
 
Clear
     
 

Søk etter arkivsak:

 
 
-
-
 
 

Ytterlegare informasjon