Folkevaldopplæring

Som folkevald har du mange roller og må ta ulike omsyn. Her har vi samla informasjon som kan vere særleg relevant for deg.

Lovverk:

Rettleiing frå kommunesektoren sin interesseorganisasjon (KS):

Interne reglement for Ålesund kommune: 

Rettleiing for råda

I rettleiarane står det informasjon om regelverket og tips til korleis råda kan arbeide.

Opplæring i kommunale møter:

 

Opplæring etter konstitueringa - oktober 2019: